Asijské obchodování přineslo mírné tlaky na silnější dolar. Dolarový index se obchoduje těsně pod hranicí 90,5 bodů, euro proti dolaru kolem úrovně 1,2130 EURUUSD. Měny regionu vykazují tlaky na oslabení. Koruna by v případě jejich pokračování mohla během dne atakovat 26,20 za euro.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce osobních údajů: Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20437. (dále jen „Společnost“)

Odesláním svého e-mailu souhlasíte, aby tento e-mail byl evidován Společností v souvislosti s Vaším zájmem o zasílání newsletterů RoklenFX Daily a pouze pro tento účel.

Poučení o právech:

Máte právo:

  1. svůj souhlas kdykoliv odvolat pomocí opt-out metody (tato možnost je v zápatí každého přijatého newsletteru) nebo písemným sdělením na e-mail Společnosti info@roklen.cz,
  2. požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům, 
  3. podat námitku proti zpracování osobních údajů,
  4. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Společnosti jsou nepřesné),
  5. požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  6. podat stížnost u dozorového orgánu, na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva vůči Společnosti uplatňujte písemně na e-mailu info@roklen.cz nebo na adrese sídla Společnosti.

Newsletter