Guvernér ČNB o sazbách. Vyloučit nelze růst ani pokles

Červnovým zasedáním bankovní rady České národní banky se nesla letní pohoda. Alespoň tak lze soudit dle rétoriky guvernéra Jiřího Rusnoka. Ten vypíchl, že znění současné prognózy se vyplňuje. Platí však, že další pohyb úrokových sazeb může být oběma směry, tj. růst, nebo naopak pokles.

Vzhledem k vyplňování prognózy ponechala bankovní rada sazby beze změny. Pro tento krok hlasovalo celkem šest ze sedmi členů. Jeden naopak viděl prostor pro jejich zvýšení o 25 bazických bodů (dle předchozích vyjádření bychom tipovali, že šlo o Vojtěcha Bendu).

Stávající výhled centrální banky tak pro letošek počítá se setrváním inflace v horní polovině tolerančního pásma cíle, k němuž by se následně měla vrátit na začátku příštího roku. S tím je konzistentní výhled stabilních sazeb, a to zhruba do poloviny r. 2020.

Rusnok k tomuto uvedl, že dle vyznění prognózy stále platí představa o určité „úrokové pauze“, po níž by mohlo přijít další zvýšení. V tuto chvíli to dle šéfa ČNB vypadá, že ona pauza by mohla být poměrně dlouhá, nejde však o nic nového. Naopak již květnová prognóza má tento výhled, tj. cca roční stabilitu úroků, v sobě obsažen.

Guvernér ČNB zároveň připustil, že pokud by došlo k naplnění rizik výhledu, případně k jejich eskalaci, znamenalo by to možnost dalšího korku v podobě snížení sazeb. Je totiž potřeba brát v potaz fakt, že česká ekonomika je malá otevřená ekonomika silně závislá na mezinárodním prostředí, na které, pokud by došlo k negativními vývoji, by bylo potřeba reagovat.

Každopádně platí, že v červnu byla rizika prognózy vyhodnocena jako vyrovnaná. Z konkrétních faktorů rizik a nejistot ČNB zmiňuje dopady protekcionistických opatření ve světovém obchodě, výraznější a případně i dlouhodobější zpomalení ekonomického růstu v eurozóně a nakonec vývoj kurzu koruny.

Výstup z červnového zasedání ČNB vyzněl spíše neutrálně. Potvrzuje se, že pro centrální banku je v tuto chvíli nejlepší strategie vyčkávání, jež je spojena zejména se zahraničními riziky. My proto očekáváme stabilitu sazeb po zbytek roku. Na druhou stranu, došlo-li by na citelné zlepšení zahraničních nejistot, nevylučujeme možnost jednoho úrokového hiku ještě před polovinou roku 2020. S čím se neztotožňujeme, a to zejména z titulu fundamentů domácí ekonomiky, je naopak predikce části trhu o tom, že by Rusnok a spol. měli sazby letos snižovat.

Reakce kurzu koruny na ČNB byla minimální. V posledních dnech je hnacím motorem posilující euro vůči dolaru spojené s poměrně agresivním očekáváním trhu ohledně snižovaní sazeb americké centrální banky. Dokud bude tato představa trvat, pro korunu by to společně s dalšími měnami emerging markets mohlo představovat důvod k dalším ziskům. Nečekáme však, že by došlo na vyplnění prognózy ČNB, která pro letošek pracuje s prolomením hranice 25,00 za euro.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter