HSBC: Banky v Evropě na QE nevydělají tak jak trhy doufají

Vzhledem k nízkým sazbám a dostatečné likviditě bude mít případně spuštěný program nákupu vládních dluhopisů (QE) menší pozitivní vliv na eurozónu, než mělo v USA, Velké Británii nebo Japonsku, a nepovede k výraznějšímu nárůstu úvěrů. To je názor analytiků HSBC.

HSBC předpokládá, že evropské QE bude mít od toho v USA či Japonsku odlišnou formu, a je možné, že se nebude jednat o jednoduché nákupy vládních obligací. LTRO a TLTRO naznačují, že banky dodatečnou likviditu nepotřebují a že trh se spíše obává slabé poptávky po bankovních úvěrech.

Banky v Evropě mají podle banky pouze malý zájem prodávat v prostředí nízkého růstu své obligace do bilance ECB, jelikož by si snižovaly své zisky. HSBC říká, že dodatečné požadavky na kapitál, nízký objem úvěrů by mohly znamenat nižší prostor pro opětovný růst profitability bank.

Zelená Draghimu: ECB odkupem dluhopisů nepřešlápla

HSBC ale také připomíná, že bankovní akcie měly zpravidla lepší výkonnost než zbytek trhu, hlavně v poslední fázi QE. Například britské banky v době QE trh překonaly, naopak americké v prvních fázích QE spíše zklamaly, ale během QE2 a QE3 trh překonávaly.

HSBC dodává, že QE pomáhalo celkovému růstu ekonomiky v USA a Velké Británii, naopak Japonsku příliš nepomohlo, přičemž shledává, že korelace mezi růstem úvěrů a růstem ekonomiky byla v těchto případech velmi vysoká.  

Makúch (ECB): Jsme připraveni dál uvolňovat, včetně nákupů dluhopisů

Newsletter