Jak dlouho ještě?

Včera uskutečnilo ministerstvo financí další aukce střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, ve kterých byly tentokrát nabízeny státní dluhopisy se splatností 2, 8 a 15 let. U dvouletých dluhopisů dosáhlo historicky nejnižšího aukčního výnosu, když daný dluhopis na trh umístilo při průměrném výnosu -0,332 procenta. Nabízí se proto otázka, jak dlouho budou ještě tyto sazby záporné, tj. jak dlouho ještě investoři budou ministerstvu platit za to, aby mu mohli půjčit.

Výnos z dvouletého státního dluhopisu ČR se podle našich předpokladů bude pohybovat v záporném pásmu minimálně do třetího čtvrtletí roku 2016. Poté začne stoupat do kladného pásma, a to zejména kvůli předpokládanému ukončení kurzového závazku České národní banky. K ukončení závazku dojde podle v současnosti nejpravděpodobnějšího scénáře na přelomu let 2016 a 2017.

Teprve v prvním pololetí roku 2017 přesáhne výnos z dvouletého dluhopisu hodnotu jednoho procenta, což je úroveň, kterou naposledy překonal ve druhém kvartálu roku 2012.

Výnos z dluhopisů s delší dobou splatnosti by měl během roku 2016 narůstat rychlejším tempem než v případě dvouletých obligací, ruku v ruce se zrychlující inflací a jejími očekáváními. Zrychlující inflace bude odrážet pokračující solidní růst české ekonomiky a související vzestup mzdové úrovně a také pravděpodobně dále uvolněné měnové podmínky v eurozóně a odeznívání efektu levné ropy a pohonných hmot v meziročním srovnání.

 Výnos z desetiletého dluhopisu se proto nad úroveň jednoho procenta, kde se trvaleji pohyboval naposledy ve třetím čtvrtletí roku 2014, dostane nejpozději během druhého kvartálu roku 2016.

Pro nejbližší měsíce tak lze očekávat další úspěšné aukce státních dluhopisů. O úspěšnosti nynějších aukcí, a to i v mezinárodním srovnání, svědčí v poslední době nejen rekordně nízký dosahovaný výnos, ale rovněž fakt, že podíl zahraničních držitelů českých dluhopisů je v současnosti na své historicky nejvyšší úrovni.

Newsletter