Jak je na tom český průmysl?

Z průmyslu přišly v poslední době vesměs pozitivní data. Důvěra zůstala stabilní na solidních 96,5 bodu, index nákupních manažerů stoupl, stejně tak průmyslová produkce a nové průmyslové zakázky meziměsíčně rostly. Růstu se dočkaly i mzdy a počty zaměstnanců. Naopak pokles cen v průmyslu nabral na dynamice a tržby z průmyslové činnosti klesly o 1,4 %. To jsou nejdůležitější nejaktuálnější údaje z průmyslu.
 

Důvěra zůstala stabilní na solidních 96,5 bodu

Co se týče důvěry podnikatelů v sektoru průmyslu, ta zůstala v únoru na úrovni 96,5 bodu a zůstává tak nejvýše za posledních sedm měsíců. Ačkoli podnikatelé hodnotí celkovou aktuální ekonomickou situaci v porovnání s předchozím měsícem jako mírně horší, pro příští tři měsíce zůstávají optimističtí v očekávání zvýšení tempa růstu výrobní činnosti a mírného snížení nezaměstnanosti. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se nezměnilo, stejně tak zásoby hotových výrobků zůstaly v porovnání s lednem stabilní.

Celkově jsou podnikatelé v průmyslu v očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři měsíce neměnní. V půlročním horizontu jsou zase mírně pesimističtí. Celková důvěra ale zůstává v meziročním srovnání vyšší, což je jistě pozitivní informace.

    Změna oproti lednu
Celková důvěra 96,5 Beze změny
Ekonomická situace    
Aktuální   Mírně horší
Výhled pro příští 3 měsíce   Beze změny
Výhled pro příštích 6 měsíců   Mírně horší
V následujících 3 měsících    
Tempo růst výrobní činnosti   Vyšší
Nezaměstnanost   Nižší
Poptávka    
Celková   Beze změny
Zahraniční   Beze změny
Zásoby hotových výrobků   Beze změny

Pokles cen v průmyslu nabral na dynamice

Pokles cen u průmyslových výrobců nabral v lednu na dynamice, nicméně deflační vývoj v tomto ekonomickém segmentu, jenž je tahounem české ekonomiky, je patrný v celé Evropské unii. U některých členů osmadvacítky, jako jsou Litva, Nizozemsko nebo Kypr, je propad cen dokonce dvakrát tak rychlý jako v tuzemské ekonomice.

Za neustávajícím propadem cen stojí především nízké ceny ropy a s tím související zlevňování pohonných hmot. Dle hlavního ekonoma skupiny Roklen Lukáše Kovandy přispívá tato položka k poklesu cen v průmyslu zhruba ze 40 %. Z nízkých cen ropy by měl mít sice průmysl jako takový radost, neboť se mu snižují ceny vstupů, nicméně je potřeba věnovat pozornost i vývoji na globálních trzích. Slábnoucí hospodářský vývoj Číny společně s deflací v eurozóně, se kterou je česká ekonomika bezprostředně svázána, ukazují průmyslu varovný prst.

Ceny v průmyslu v lednu sice klesly už osmý měsíc v řadě, tentokrát meziměsíčně o 1,6 %, my ale očekáváme, že se ceny v únoru opět obrátily k růstu. Za celý rok 2016 ale čekáme pokles průmyslových cen průměrně o 2,2 %. V tabulce níže je uvedena meziměsíční a meziroční změna průmyslových zakázek za leden společně s predikcí na zbývající měsíce roku 2016.

Měsíc Meziměsíční změna průmyslových cen Meziroční změna průmyslových cen
Leden – reportovaná data -1,6 % -3,4 %
Předpověď Roklenu
Únor 0,8 % -2,7 %
Březen 0,7 % -2,6 %
Duben 0,3 % -2,70%
Květen 0,2 % -2,9 %
Červen -0,20% -2,9 %
Červenec 0,0 % -2,5 %
Srpen -0,1 % -1,9 %
Září -0,2 % -1,3 %
Říjen 0,0 % -1,2 %
Listopad -0,3 % -1,1 %
Prosinec -0,6 % -1,2 %

Index nákupních manažerů v průmyslu stoupl na 56,9 bodu

Ačkoli zakázky v tuzemské ekonomice výrazně propadly (více níže), index nákupních manažerů v průmyslu nic takového nenaznačuje. V lednu dokonce stoupl na 56,9 bodu, což je nejvyšší hodnota za posledního půl roku. Drží se tak bezpečně nad hodnotou 50, jež je předělem mezi zlepšením a zhoršením sentimentu v průmyslu. Nákupní manažeři v podnicích tak zůstávají optimističtí.

Index naznačuje, že průmyslu jako celku by se tak mělo v letošním roce dařit. Dá se předpokládat, že průmysl bude patřit ke klíčových zdrojům růstu zaměstnanosti. Níže nabízíme naši predikci vývoje indexu pro letošní rok. 

Měsíc Index nákupních manažerů v průmyslu
Leden – reportovaná data 56,9
Předpověď Roklenu
Únor 54,2
Březen 51,5
Duben 51,6
Květen 50,4
Červen 51,6
Červenec 51,3
Srpen 49,9
Září 49,8
Říjen 50,7
Listopad 51
Prosinec 50,9

Průmyslová produkce meziměsíčně rostla o 0,7 %

Průmyslová produkce v prosinci zaznamenala meziroční růst o 0,7 %. Pokud bychom ale výsledky očistili o vliv pracovních dnů, pak klesla o 1,7 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, výroba pryžových a plastových výrobků a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků.

Odvětví Meziměsíční změna tržeb (prosinec 2015)
Těžba a dobývání 1,7 %
Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 6,8 %
Ostatní těžba a dobývání -0,9 %
Podpůrné činnosti při těžbě -14,3 %
Zpracovatelský průmysl 1,1 %
Výroba potravinářských výrobků 6,1 %
Výroba nápojů 4,5 %
Výroba textilií 3,3 %
Výroba oděvů 11,5 %
Výroba usní a souvisejících výrobků 0,0 %
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 1,6 %
Výroba papíru a výrobků z papíru 4,7 %
Tisk a rozmnožování náhradných nosičů -5,1 %
Výroba chemických látek a chemických přípravků -13,3 %
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 19,3 %
Výroba pryžových a plastových výrobků 7,6 %
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 3,6 %
Výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství -1,6 %
Výroba kovových konstrukci a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 5,0 %
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 1,9 %
Výroba elektrických zařízení 0,1 %
Výroba strojů a zařízení -6,4 %
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsu a návěsu 12,4 %
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení -22,6 %
Výroba nábytku 6,9 %
Ostatní zpracovatelský průmysl 12,3 %
Opravy a instalace strojů a zařízení -22,7 %
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu -1,7 %

V průběhu roku očekáváme, že průmyslová produkce poroste meziročně každý měsíc. 

Předpověď Roklenu
Měsíc Meziroční změna průmyslové produkce 
Leden 3,7 %
Únor 2,2 %
Březen 2,9 %
Duben 1,1 %
Květen 3,0 %
Červen 0,8 %
Červenec 3,3 %
Srpen 3,2 %
Září 3,0 %
Říjen 4,0 %
Listopad 2,5 %
Prosinec 3,3 %

Nové průmyslové zakázky vzrostly o 3 %

Za prosincovým růstem nových zakázek o 3 % stály zakázky ze zahraničí, bez nichž by celkový růst nebyl růstem. K pozitivnímu číslu přispěl rovněž i jeden extra pracovní den navíc ve srovnání s listopadem.

Celkově nové zakázky přibyly meziměsíčně osmi z dvanácti odvětví v průmyslu, přičemž nejvýraznější změnu lze pozorovat ve výrobě farmaceutik a ostatních dopravních prostředků, u kterých byl zaznamenán růst o 34 %. Nejhůře se naopak dlouhodobě nedaří chemickému průmyslu, kde objem nových zakázek poklesl o bezmála 24 %. 

Průmyslové odvětví Meziměsíční změna (prosinec 2015)
Výroba textilií 3,0 %
Výroba oděvů 1,0 %
Výroba papíru a výrobků z papíru 30,4 %
Výroba chemických látek a chemických přípravků 4,2 %
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků -23,7 %
Výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství 34,1 %
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení -16,0 %
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 7,8 %
Výroba elektrických zařízení 7,2 %
Výroba strojů a zařízení -9,3 %
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů -9,9 %
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 13,3 %
Výroba textilií 33,6 %

V průběhu celého roku očekáváme, že objem nových zakázek v průmyslu bude meziročně nadále růst. 

Předpověď Roklenu
Měsíc Meziroční změna objemu nových průmyslových zakázek 
Leden 5,7 %
Únor 2,5 %
Březen 1,9 %
Duben 3,6 %
Květen 3,8 %
Červen 0,9 %
Červenec 3,1 %
Srpen 3,3 %
Září 4,6 %
Říjen 1,5 %
Listopad 2,9 %
Prosinec 3,1 %

Tržby z průmyslové činnosti klesly o 1,4 %

Prosincové výsledky byly zčásti ovlivněny zvýšeným čerpáním celozávodních dovolených, přičemž meziměsíčně poklesly o 1,4 %. Nejvíce tržby rostly stejně jako nové zakázky odvětví farmaceutik.

Velmi solidním růstem o 13 % se mohou pyšnit také odvětví výroby oděvů a ostatního zpracovatelského průmyslu. Za zmínku stojí rovněž i výroba motorových vozidel, kde tržby vzrostly o deset procent.

Jak již bylo uvedeno výše, celkově tržby v průmyslu meziročně klesly. Největší pokles byl ale zaznamenán u ostatních dopravních prostředků a u oprav a instalací strojů, kde se jednalo o pokles tržeb o 22 %, respektive 21 %. Značný pokles tržeb o 19 % se dotkl také výroby chemických látek.

Odvětví Meziměsíční změna (prosinec 2015)
Těžba a dobývání -9,9 %
Těžba a úprava černého a hnědého uhlí -5,9 %
Ostatní těžba a dobývání 0,7 %
Podpůrné činnosti při těžbě -12,9 %
Zpracovatelský průmysl -1,7 %
Výroba potravinářských výrobků 3,2 %
Výroba nápojů 4,1 %
Výroba textilií 2,5 %
Výroba oděvů 13,0 %
Výroba usní a souvisejících výrobků -2,4 %
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku -0,4 %
Výroba papíru a výrobků z papíru 4,1 %
Tisk a rozmnožování náhradných nosičů -7,5 %
Výroba chemických látek a chemických přípravků -19,1 %
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 15,8 %
Výroba pryžových a plastových výrobků 4,6 %
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 3,6 %
Výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství -10,7 %
Výroba kovových konstrukci a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 2,4 %
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení -1,1 %
Výroba elektrických zařízení -3,3 %
Výroba strojů a zařízení -6,7 %
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsu a návěsu 10,0 %
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení -21,9 %
Výroba nábytku 5,8 %
Ostatní zpracovatelský průmysl 13,1 %
Opravy a instalace strojů a zařízení -21,3 %
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 3,6 %

Mzdy a řady zaměstnanců rovněž rostou

Průměrný počet zaměstnanců v trvalém pracovním poměru ve firmách s 50 a více zaměstnanci se v prosinci meziročně zvýšil o 3,7 %, což je stejné číslo jako v listopadu. Průměrná mzda těchto pracovníků meziročně vzrostla o 1,9 % na 29 675 Kč. U obou ukazatelů očekáváme nadále pozitivní vývoj. 

Newsletter