Jak profesionálové na trzích čtou ekonomiku?

Finanční trhy se s reálnou ekonomikou protínají skrze mnoho úrovní. Pro firmy je akciový a dluhopisový trh zdrojem kapitálu pro investice. Kondice ekonomiky a vývoj spotřeby a úspor ovlivňují ceny finančních aktiv, která jsou složkou bohatství domácností. V důsledku hospodářského cyklu dochází na změny vztahu mezi nabídkou a poptávkou, inflace ovlivňuje investice do jednotlivých druhů finančních i reálných aktiv a podněcuje bubliny na trzích s některými aktivy. S fázemi hospodářského cyklu se mění podmínky, nakolik se daří jednotlivým druhům aktiv i sektorům v rámci akciového trhu. Vývoj reálné ekonomiky i finančních trhů si vynucuje reakce měnové politiky i fiskální politiky. Propojení finančních trhů a reálné ekonomiky je rozvětvené, a proto je – ač samy akcie či dluhopisy jsou vůči vývoji celkové ekonomiky v předstihové roli – pro finanční trhy klíčové vývoj v ekonomice bedlivě sledovat.

Finanční trhy prošly zejména od přelomu tisíciletí prudkým rozvojem technologií i zásadní proměnou podmínek svého fungování. K té patří propojování trhů, prudký rozvoj obchodních nástrojů, přesun obchodování k elektronickému a prudké zrychlení toku dat a informací i zpracování transakcí. S rozvojem finančních trhů i složitosti ekonomiky jsou rozvíjeny ukazatele, finanční trhy i reálnou ekonomiku popisující a snažící se předpovědět blízký vývoj. Rozvíjí se role odborných médií, která zvyšují rychlost, objem i pestrost přenášených hospodářských a finančních informací. Roste objem zprostředkovaných dat.

U toku dat o vývoji ekonomiky na finanční trhy jsme se posunuli z doby, kdy každá nová zpráva byla cenná, do doby, kdy jsme informacemi přehlceni a musíme je na jedné straně bedlivě filtrovat, na druhé nepropustit ty klíčové a kurzotvorné.

Prostoupit množstvím dat, která dosavadní vývoj ekonomiky popisují a blízký budoucí předvídají, není snadné. Roční ekonomický kalendář údajů z americké ekonomiky obsahuje zhruba 1500 položek, za ekonomiku eurozóny jako celek i národní ekonomiku Německa řádově po 700 položkách, Číny zatím kolem 350 událostí. Jak se v tom vyznat? Jak sledovat důležité a neztrácet čas nepodstatným?

Právě v tom se v našem seriálu pokusíme pomoci, nasměrovat. Naši cestu opřeme o chování investičních profesionálů a obraz nejsledovanějších čísel včetně vzájemných podmíněností a souvislostí. Když mi toto číslo říká A, co mohu nebo dokonce musím očekávat u B či C? To se pokusíme srozumitelně podat za Spojené státy, eurozónu s důrazem na Německo, okrajově nahlédneme v Asii do Číny či Japonska a samozřejmě nemineme Českou republiku.

Nabídneme analýzy a alternativní pohledy ekonomů. Ocitneme se v situaci, kdy si pro nedostatek oficiálních čísel z ekonomiky či nedůvěru k nim potřebujeme data opatřit z alternativních zdrojů. Ale odkud? A když jsme u těch alternativ, víte, že existuje řada zábavných a šťavnatých ukazatelů, které nezřídka vypovídají o ekonomice víc, než třeba HDP nebo průmyslová výroba? I na ty se společně podíváme!

Newsletter