Jak se bude vyvíjet další krize?

Historie se neopakuje, ale rýmuje, prohlásil údajně kdysi Mark Twain. Až děsivá podobnost s lety 1997-98, tedy klesající ceny komodit – zejména ropy, silný dolar ocitající se v nevídaném býčím trendu a vidina brzkého zvyšování úrokových sazeb americkým Fedem, mohou být předzvěstí nové finanční krize, píše Satyajit Das, bývalý bankéř a autor „Extreme Money“ ve svém textu pro FT.

Slabý růst, vysoká míra zadlužení, deflace, politikou řízené destruktivní konkurenční devalvace, snížená averze k riziku a chybné ocenění jsou dle něj jen některá z několika málo aktuálních finančních rizik. Hrozící krize by se mohla vyvíjet následovně:

Prvně by se mohly dostat pod tlak ceny amerických akcií a to zejména kvůli silnému dolaru. Vzhledem k tomu, že 40 procent tržeb firem v indexu S&P 500 pochází z mezinárodních prodejů, budou postupem času stále více ovlivňováni američtí exportéři.

Nižší ceny ropy sníží příjmy, peněžní toky a hodnotu majetku výrobců energie, ropných společností a dodavatelů zařízení. Nižší zisky a tlak na likviditu budou stát za snížením aktivity M&A a akciových odkupů, odstraňujíc tak klíčovou podporu hodnoty akcií.

Silně zadlužené energetické společnosti a dlužníci z rozvojových trhů dostanou pod tlak dluhové trhy. Snížená dostupnost financování a vyšší úrokové náklady vytvoří toxickou spirálu nižšího objemu půjček, cash flow a zisku. Brazilský Petrobras, mexický Pemex a ruský Gazprom, velcí emitenti vládního dluhu rozvojových trhů, budou ohroženi.

Za třetí, slabost rozvojových trhů bude akcelerována. Zpomalení růstu, rostoucí zadlužení a strukturální problémy povedou k dalšímu odlivu kapitálu z rozvojových trhů. Cirka 75 procent všeho zahraničního dluhu rozvojových trhů je denominováno v dolarech. Padající ceny ropy a komoditní výnosy sníží cash flow v amerických dolarech, které tak nebude k dispozici k obhospodařování tohoto dluhu.

Silnější dolar v kombinaci s vyššími úrokovými sazbami v USA povede ke ztrátám u nezajištěných dolarových půjček v rozvojových zemích. Oslabení místní měny přinutí zahraniční držitele dluhu k odchodu, což vyvolá vyšší výpůjční náklady a odliv kapitálu.

Za čtvrté se objeví problémy s likviditou. Další kvantitativní injekce z Evropy, Japonska a Číny nemůže adekvátně kompenzovat sníženou dostupnost amerických dolarů od konce kvantitativního uvolňování amerického Fedu.

Nižší ceny ropy sníží dostupnost přebytečných petrodolarů, které pomáhají financovat rozpočtové a obchodní deficity, drží úrokové sazby nízko a podporují cenu aktiv po celém světě. Prodej zahraničních investic, vynucený potřebou hotovosti, ovlivní cenu aktiv a úrokové sazby po celém světě.

Konečně, kombinace nízkého růstu, nízké inflace a geopolitické nestability povede k destabilizaci trhů s vládními dluhopisy, a to zejména v Evropě. Rizika chybné monetární politiky – příliš brzké zvýšení úrokových sazeb, nedostatek likvidity, měnové intervence a překážky k obchodu – se zvyšují.

Vyvolání řetězové reakce ve výše uvedeném scénáři povede k ještě většímu tlaku na cenu aktiv. Pákové obchody a zejména pak vysoce výnosové dluhopisy a carry obchody, zesílí účinek. Snížená obchodní likvidita zhorší volatilitu cen. Bankroty, bankovní problémy a omezená dostupnost úvěrů vyvolají zpomalení hospodářského růstu.

Jako snad nikdy v historii na finančních trzích dnes vládne arogance. Ta často bývá předzvěstí nečekaných propadů finančních trhů. Trhy očekávají, že autority případně podpoří ceny aktiv při jejich propadu, ale oslabené veřejné finance a vyčerpání možností při boji proti poslední krizi omezí schopnost vlád reagovat na krizi novou.

Newsletter