Tlaky na slabší dolar přetrvávají. Euro profitovalo z rostoucích výnosů, které podpořila zpráva o dodatečné dodávce vakcíny Pfizer, vliv měly i výhledy bank Goldman Sachs a City sázející na vyšší evropské tržní sazby. České výnosy v závěru minulého týdne klesly, včera část poklesu smazaly. Koruna se drží nad hranicí 25,90 za euro.

Jak zachránit ekonomice miliardy? Běžte spát!

Člověk dokáže být velice produktivní jednotkou, nicméně klíčovými předpoklady pro podání maximálního výkonu jsou adekvátní podmínky a absence rušivých vlivů. Těch přitom na pracovišti může být spousta – špatný vzduch, teplota, anebo třeba hluk, který dělají ostatní kolegové. Patrně nejdůležitějším faktorem, který ovlivní množství a kvalitu práce, kterou uděláte či neuděláte, je patrně to, co jste dělali – či nedělali – minulou noc.

Nedostatečný spánek, ať už z hlediska délky či kvality, se zdá být jednou z dalších civilizačních chorob, která se v moderním světě v posledních desetiletích stává stále závažnějším tématem. Jak uvádí server Science Daily, tímto problémem v určité formě trpí v globálu více než třetina všech dospělých, přičemž rozsah „epidemie nespavosti“ nabírá na síle a na problémy se spánkem si především v západních zemích stěžuje stále více lidí.

Nová civilizační choroba. Na kolik vyjdou náklady samoty?

Například v USA spí podle výzkumu Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention) méně než doporučených 7 hodin zhruba 35 % lidí ve věku 18 až 60. Právě 7 hodin spánku každou noc je však podle odborníků vedoucích tamní výzkum minimum pro optimální zdravotní stav a pohodu. Dále uvádějí, že systematicky nižší délka spánku je spojena s řadou zdravotních rizik, ať už jde o zvýšené riziko cukrovky, obezity, vyššího krevního tlaku, mozkové mrtvice, infarktu ale i duševních poruch.

S nedostatkem spánku ovšem nejsou spojeny jen náklady pro jednotlivce, nýbrž také pro firmy, potažmo pro celé ekonomiky, a to v důsledku ztracené produktivity. Vedle zdravotních rizik je totiž spánkový deficit spojen také se ztrátou pozornosti, soustředěnosti a snížením schopnosti zpracovávat informace a řešit problémy, jakož i s podrážděním, problémy s komunikací a oslabenou motivací. Například americká výzkumná instituce RAND před dvěma lety spočítala, že americká ekonomika vlivem nedostatečného spánku každoročně ztratí 1,23 milionu pracovních hodin, což je ekvivalentní ztrátám ve výši 411 miliard dolarů ročně.

 

Komplexnějším vyčíslením nákladů nedostatečného spánku, a to na datech Austrálie za roky 2016 až 2017, se zabývala studie, která minulý měsíc vyšla v Oxford University Press USA. V rámci finančních nákladů došli autoři k číslu 17,88 miliardy dolarů, což představuje 1,55 % tamního domácího produktu. Zdaleka nejvyšší položkou se zde ukázala být již diskutovaná ztráta produktivity práce, která by Austrálii ročně měla vyjít na 12,19 miliardy dolarů, naopak (přímé) zdravotní náklady byly mnohonásobně nižší.

Studie se však zabývala i nefinančními náklady nedostatečného spánku v podobě snížení blahobytu obyvatelstva, přičemž ty se nakonec zdají být nejvýznamnější. Autoři je vyčíslili na 27,33 miliardy dolarů ročně, což představuje 4,6 % australského domácího produktu. V souvislosti s tím pak upozorňují na nutnost investovat do preventivních opatření.

Nicméně existuje řada způsobů, jak můžete dobrý spánek podpořit vy sami. V rámci spánkových doporučení je nejčastěji kladen důraz na pravidelnost, což znamená, že byste měli každý den spát zhruba stejnou dobu a nejlépe chodit spát (a následně i vstávat) ve stejnou hodinu. Server CNBC pak doporučuje vyhnout se stresu, který může způsobovat nespavost, a naopak dodržovat zásady zdravé životosprávy a sportovat, což naopak povede ke kvalitnějšímu spánku.

Kocovina stojí stovky miliard. A Evropa ve spotřebě alkoholu vede

Newsletter