Je čas zjistit, jak trestáme

Až do nedávna nebyla možnost zjistit, jaké tresty v ČR soudy ukládají. Legislativa pouze vymezuje, jaké tresty lze za jednotlivé trestné činy ukládat. Neříká ale nic o tom, k jakým trestům soudci skutečně přistupují a jak často. To se změnilo v minulých dnech, kdy jsme spolu s kolegy spustili aplikaci jaktrestame.cz, která ve srozumitelné grafické podobě nabízí shrnutí uložených trestů za jednotlivé trestné činy za poslední tři roky. 

Na nové webové stránce jaktrestame.cz lze najít řadu informací o ukládání trestů v České republice. Nejdůležitější je aplikace, která ve srozumitelné a přehledné grafické podobě nabízí souhrnné statistiky o uložených trestech, počtu odsouzených, typů uložených trestů i jejich délce. Samotná aplikace je doplněna o několik textů, jejichž cílem je přiblížit úskalí ukládání trestů, nebo vysvětlit, proč bychom (ne)měli lpět na zvýšení trestních sazeb.

Aplikace představuje jakýsi „ukazatel trestů“. Na základě zvolených parametrů – paragraf trestného činu, trestní minulost pachatelů, souběh s jiným trestným činem nebo pohlaví pachatele –  aplikace zobrazí, jak byli za stejně definované trestné činy v minulosti odsouzeni jiní pachatelé.

Lze tak snadno dohledat, že podle §228 – Poškození cizí věci, bylo za tři roky odsouzeno 2777 lidí. Z toho 93 procent byli muži a v 55 procentech případů byl hlavní trest podmíněné odnětí svobody, v dalších 18 procentech pak obecně prospěšné práce. Nebo například že za zanedbání povinné výživy (§196) bylo v letech 2016 až 2018 odsouzeno více než 13 000 mužů a méně než 3 000 žen. 

Rozdělení druhů trestů za podobné trestné činy má výhradně informativní charakter a předkládá škálu trestání, kterou si praktici mohou spojit s okolnostmi případu. Aplikaci tak nelze brát jako jedinou směrodatnou při ukládání trestů. Cílem projektu je výhradně informovat o praxi ukládání soudů. Nikoliv říkat, že se podle aplikace mají tresty ukládat. Proto jde o aplikaci jaktrestame.cz a nikoli jaktrestat.cz.

Aplikace jaktrestame.cz je prvním krokem k věcné a o data opřené diskuzi o ukládání trestů v České republice. Zároveň doufáme, že pomůže široké veřejnosti se lépe zorientovat v otázce ukládání trestů.

O projektu
Projekt vznikl ze spolupráce skupiny doktorandů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, CERGE-EI a datového novináře. Ti všichni se zajímají o ukládání trestů a věří, že nové technologie mohou pomoci i v oblasti justice. 
Jakub Drápal: Doktorand na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, který na částečný úvazek pracuje také na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a jako asistent ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové. Ve svém výzkumu se zabývá ukládáním trestů a vězeňstvím, některé jeho práce si můžete přečíst (8, 9, 10, 11, 12) Má rád mango a želé. Kontakt: jakub.drapal AT gmail DOT com.
Michal Šoltés: Doktorand na CERGE-EI, který jako výzkumník spolupracuje s IDEA a externě působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Výzkumně se věnuje otázce, jak si společnost vybírá politiky a či kde se bere důvěra ve veřejné instituce. Kontakt: mich.soltes AT gmail DOT com
Klára Svitáková: Doktorandka na CERGE-EI, která se věnuje studiu veřejných politik. V současné době pracuje na projektu, který se zabývá výběrem kandidátů politickými stranami, a projektu zkoumajícímu optimální daňové sazby. Kontakt: klara.svitakova AT cerge-ei DOT cz
Jan Cibulka: Datový žurnalista iRozhlas.cz. Kontakt: jan.cibulka AT rozhlas DOT cz.

Newsletter