Karty nebereme, pouze hotovost. Proč?

Zdroj: Depositphotos

Od zrušení povinného EET v řadě provozovnách včetně restauračních zařízení vidíme nárůst míst, kde lze platit pouze v hotovosti. Některé provozovny obratem využívají možnosti zrušit k internetu připojenou pokladnu, kterou šlo vcelku levně vybavit terminálem pro příjem plateb kartou. Spolu s EET pokladnou běžně majitel odpojil i zmíněný terminál.

Důvodů je hned několik. Prvním důvodem jsou relativně vysoké poplatky, které si karetní společnosti z každé transakce účtují. Jejich výše se pohybuje od desetin až k jednotkám procent z celkové uhrazené částky. Spotřebitel sice zaplatí stejně při platbě v hotovosti i kartou. Podnikatel ale v případě platby kartou přichází o část marže. Logicky proto preferuje platbu hotovostí. Nabízí se řešení dodatečného poplatku při platbě kartou. To ale česká legislativa v případě koupě spotřebitelem zakazuje. Pokud provozovatel legislativu v této oblasti obejde, riskuje pobouření zákazníka dodatečným poplatkem, což se může projevit na výši dýška.

Druhým důvodem je rozšířená možnost optimalizace daňové zátěže, kterou platby v hotovosti a offline účetnictví umožňují. Třetím důvodem je snadnější přístup k hotovosti, kterou může podnikatel využít k nákupu zboží a služeb u dodavatele. V hotovosti je v gastro a dalších provozovnách běžně vyplácena i část mzdy na základě dohody se zaměstnancem. Může se jednat o dýška, prémie a další. Čtvrtý důvod přímo souvisí s náklady na provoz EET kasy, kam patří její pronájem a platba doplňkových služeb potřebných k připojení do systému. Zvláště u menších provozoven může být tato úspora významná. A ti, kteří si pokladnu místo pronájmu koupili, ji nyní mohou opět prodat a peníze využít na rozvoj podniku či na platbu složenek za energie.

Vedle těchto hlavních důvodů zvyšuje poměr provozoven, které přijímají hotovost, i sezónní faktory. Přes letní měsíce se těší velké oblibě různé stánky s občerstvením u vody, cyklotras a dalších. Majitelé a personál mohou navíc spekulovat o vyšší ochotě zákazníkům zaplatit dýško při platbě v hotovosti. Provozovny musí vyvažovat riziko zákazníků, kteří hotovost nemají a jsou schopni platit pouze kartou. Častým řešením je potom platba na účet pomocí QR kódu, kde se majitel vyhne platbě poplatků karetním společnostem.

Zdroj: Roklen, Bloomberg, Reuters

Newsletter