Kdy přestaneme vydělávat na daně? Tento pátek

Na 5. června připadá letos v České republice Den daňové svobody. Tedy den, kdy přestáváme vydělávat na zatížení daněmi a začínáme v rámci roku vydělávat sami na sebe. Datum vychází Liberálnímu institutu o 24 dní dřívější, než je průměr eurozóny.

Aleš Rod z Liberálního institutu řekl, že ze zemí platících eurem je lepší než ČR Slovensko, Irsko nebo Estonsko. Naopak hůře na tom je například Německo, Nizozemí, Francie nebo Rakousko.

Češi tak letos budou na stát letos pracovat 155 dní, což je nejméně od roku 2000. Liberální institut při svém výpočtu vychází z kalkulací Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích. Podle výpočtů společnosti Deloitte, která využívá jiné metodiky, připadne den daňové svobody letos na 22. Června. To je o tři dny dříve než loni.

Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby veškerý jeho příjem připadá státu.

Den daňové svobody v ČR:

 

Rok   Počet práce na stát
2000 6. června 157
2001 7. června 157
2002 11. června 161
2003 12. června 162
2004 15. června 166
2005 14. června 164
2006 14. června 164
2007 11. června 161
2008 7. června 158
2009 13. června 163
2010 18. června 168
2011 15. června 165
2012 9. června 160
2013 11. června 161
2014 10. června 160
2015 5. června 155

Zdroj: Liberální institut

Newsletter