Když podraží káva aneb Elasticita cenové substituce v mezinárodním obchodě

Zdroj: Depositphotos

Odborný článek pracovníků České národní banky J. Schwarze a J. Bajzíka o Armingtonově elasticitě se dočkal publikace v prestižním akademickém časopise Journal of International Economics. Co tato elasticita znamená a jaký má význam pro mezinárodní obchod, se dozvíte v rozhovoru s jedním z jeho spoluautorů Jiřím Schwarzem, poradcem bankovní rady ČNB.

Videorozhovor byl původně zveřejněn na stránkách ČNB.

Obsah dílu:

  • 00:18 Jak se podařilo takového úspěchu dosáhnout?
  • 00:47 Co je Armingtonova elasticita?
  • 01:21 Rozdíl mezi cenovou elasticitou?
  • 02:10 Mezinárodní obchod je přínosnější, pokud je elasticita větší, nebo menší?
  • 04:05 Hodnota Armingtonovy elasticity
  • 06:40 Použití metod v medicíně
  • 11:11 Jde o univerzální hodnotu, nebo se pro různé země liší?
  • 11:33 Dá se z hodnoty vyčíst něco praktického?
  • 12:28 Znamená publikace článku v Journal of International Economics, že s touto hodnotou Armingtonovy elasticity teď budou všichni ekonomové pracovat?

Související odkazy:

Newsletter