Konec tvrdého závazku se blíží. Kdy přijde konec intervencí ČNB?

Z pohledu českého hospodářství je v letošním roce tématem číslo jedna ukončení závazku ze strany ČNB držet kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Jak se konec intervencí blíží, čím dál častěji si mnozí pokládají otázku, kdy k tomu tedy vlastně dojde? S jistotou nikdo neví, ale jisté indicie tu jsou.

Na posledním zasedání bankovní rady ČNB z 2. února 2017 bylo jasně řečeno, že k ukončení nedojde v prvním čtvrtletí. Na tomto zasedání měli bankéři k dispozici data ohledně inflace za měsíc prosinec, kdy se inflace dostala na úroveň 2 %. Tedy do konce března bude ČNB intervenovat, aby dostála svému závazku. Nejbližší zasedání bankovní rady je 30. 3. 2017. Teoreticky by tedy ani na tomto zasedání nemělo zaznít datum ukončení, protože teprve následující den je poslední pracovní den čtvrtletí. Navíc ČNB má inflační data pouze za první dva měsíce tohoto roku, kdy sice inflace meziročně výrazně zrychlila, ale bylo to dáno především volatilními složkami, jako jsou pohonné hmoty. Nesmíme také zapomínat na EET, která zvýšila ceny v pohostinství. Proto ČNB bude pravděpodobně vyčkávat na další data za měsíc březen.

Další zasedání je 4. května, kdy bude mít bankovní rada již k dispozici data za březen. V lednu již inflace meziročně zrychlila na 2,2 % a v únoru na 2,5 %. Velký podíl na růstu inflace má již výše zmíněná volatilní složka pohonné hmoty. A právě v minulosti ČNB na nákladové šoky ze strany volatilních položek nereagovala. Na druhou stranu ČNB nežije ve vzduchoprázdnu a i když je apolitická, tak jisté tlaky z této strany lze pozorovat. Proto toto zasedání přichází v úvahu jako první potenciální, kdy ČNB opustí svůj závazek. Bude velmi záležet na březnových datech. V případě poklesu inflace zpět k úrovni 2 % může převážit názor guvernérů, kteří s ukončením nepospíchají a budou poukazovat na předčasné hodnocení robustnosti inflace. V případě pokračování růstového inflačního trendu dojde nejspíše k ukončení na tomto zasedání.

 

Další zasedání je 29. června. V poslední prognóze ČNB jasně hovoří o předpokladu ukončení závazku v polovině roku 2017. Proto tento termín také přichází v úvahu. V případě nejasností ohledně březnové inflace nebo jejího meziročního poklesu bude mít bankovní rada koncem června již data za duben a květen, což už je dostatečná časová řada, dle které lze již hodnotit, zdali je inflace robustní, či nikoliv. Navíc by to byl i „dárek“ pro ty, kteří míří na letní sezónu do zahraničí, a měli by tudíž ještě možnost si nakoupit levněji zahraniční měnu (za předpokladu posílení koruny).

Za zmínku také stojí možnost, že se bankovní rada sejde mimo výše naplánovaná zasedání. Jelikož se ČNB snaží být transparentní a chce odehrát ukončení intervencí tak, aby došlo k co nejmenšímu překvapení, lze očekávat, že bude v rámci následujících naplánovaných zasedání na ukončení intervencí trh stále více a více připravovat a neočekávané zasedání ohledně ukončení intervencí by mohlo vést k „šoku“, kterého se chce ČNB určitě vyvarovat.

Newsletter