Konkurence jako největší brzda růstu firem?

Ze statistického šetření prováděné Českou národní bankou ve spolupráci se svazy z oblasti průmyslu, stavebnictví nebo obchodu vyplynulo, že největší brzdou omezující růst firem je konkurence. Na bodové škále od 1 do 5 získala v posledním šetření za první čtvrtletí letošního roku 3,7 bodu a drží se tak na prvním místě už od začátku roku 2014. Jedná se tak o pozitivně nastolený trend, kdy české firmy nejvíce trápí konkurence a nikoli nedostatečná tuzemská poptávka, jako tomu bylo ještě nedávno. Dalšími faktory, které firmy významně omezuje v jejich růstu, jsou ceny materiálů a surovin nebo již zmíněná nedostatečná tuzemská poptávka, jenž obdržely 3,6, respektive 3,5 bodu.

 

Faktory omezující růst firmy k 31. 3. 2016 1=vůbec, 5=nejvíce; průměr
Nedostatečná poptávka tuzemsko 3,5
Nedostatečná poptávka zahraničí 3,2
Nedostatek financí 2,8
Druhotná platební neschopnost 2,2
Ceny materiálů a surovin 3,6
Ceny energie 3,4
Vysoké náklady na práci 3,3
Nedostatek kvalifikované pracovní síly 3,1
Konkurence 3,7

(zdroj: Databáze časových řad ARAD, ČNB)

Značný vzestup za poslední roky byl zaznamenán u vysokých nákladů na práci, které tak čím dál více začínají omezovat společnosti v jejich dalším rozvoji. Podniky by jistě ocenily, kdyby stát snížil zdanění práce, jenž je v České republice jedno z nejvyšších v rámci OECD. Největší skok za posledních 5 let se ale týká nedostatku kvalifikované pracovní síly. Českým firmám se nedostává kvalifikovaných odborníků, ale i dělníků téměř všech profesí. Podniky proto začínají tlačit na vládu, aby usnadnila příchod více pracovní síly z Ukrajiny nebo Běloruska.

Celkově se ale vnímání faktorů omezující růst podniků za posledních pět let zvýšilo, jak ukazuje graf v galerii.

Newsletter