Má americká ekonomika to nejhorší za sebou? Čteme ve výsledkové sezóně

Je tu říjen a s ním i earnings season – období, ve kterém společnosti oznamují své výsledky za třetí čtvrtletí. To bude samozřejmě letos značně poznamenáno probíhající pandemií. V koronavirové době se mohou snahy o jakékoliv předpovědi jevit jako marné. Zatímco mnohé firmy, především v odvětví maloobchodu a technologií, v druhém kvartále investory příjemně překvapily, ostatní, jako například Gilead Sciences, jeden z lídrů v závodu o vakcínu na COVID-19, kterému se zisk snížil o 36 %, či Disney, které bylo tvrdě zasaženo uzavřením zábavních parků, se propadly vysokým očekáváním navzdory. Většina odhadů se tak nakonec značně lišila od skutečných výsledků. Tento kvartál už by však neměl být tak nevyzpytatelný, a je možné se proto alespoň pokusit odhadnout, jak bude nastávající earnings season vypadat.

Pokud byste provedli průzkum mezi analytickou obcí s dotazem, jak si myslí, že budou vypadat tržby a zisky kotovaných společností, bezesporu byste se dočkali především pesimistických odpovědí. Přeci jen, nynější pandemie ovlivnila většinu firem velmi citelně a dle konsenzu analytické veřejnosti by měly společnosti patřící do indexu S&P oznámit oproti minulému roku až o 22 % nižší zisky. Existují však pádné důvody se domnívat, že výsledky tak špatné nebudou.

Prvním náznakem byla konference největší americké banky JP Morgan. Ta v úterý oznámila zisk v hodnotě 9,4 miliardy dolarů, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu kvartálu. Zisk na akcii byl 2,92 dolarů, což je podstatně vyšší než 2,22 dolarů očekávaných analytiky. Její tržby se sice snížily, což však jde na vrub nízkým úrokovým sazbám. Ty Fed drží na jejich historickém minimu po celou dobu pandemie.

Spíše než ze zisků a tržeb však mohou investoři vyvodit závěry ohledně zdraví americké ekonomiky z jiného ukazatele. Tím jsou rezervy na úvěrové ztráty. JP Morgan je sice pouze jednou z mnoha amerických bank, nicméně její dluhové portfolio, převyšující hodnotu jednoho biliónu amerických dolarů, poskytuje dobrý průřez americkou ekonomikou, a jeho vývoj je tak poměrně vypovídající ohledně celkového stavu americké ekonomiky. Na tento kvartál si JP Morgan „odložila“ jen něco málo přes 600 milionů dolarů, zatímco v předchozím kvartále rezervy přesáhly 10 miliard dolarů. Toto číslo tak poskytuje důvod k optimismu, jelikož znamená, že banka očekává výrazně nižší množství krachů a bankrotů. To naznačuje, že by se situace v americké ekonomice mohla postupně vracet do normálního stavu.

Dalším náznakem toho, že by zisky mohly příjemně překvapit, je předpověď modelu GDPNow. Ten spravuje atlantský Fed a ve svém výpočtu zahrnuje ty nejaktuálnější ekonomické informace. Jeho prognóza pro třetí čtvrtletí nyní počítá s 35procentním nárůstem HDP oproti minulému kvartálu. Takový růst ekonomiky by se samozřejmě podstatně promítl i ve výsledcích jednotlivých společností.

Jaké závěry z těchto poznatků mohou investoři vyvodit? Především to, že i když nebude ekonomická obnova snadná, čemuž nasvědčuje například zpomalení růstu vytváření nových pracovních míst či růstu spotřebitelských výdajů, to nejhorší už by měla mít americká ekonomika za sebou. Klíčový v tomto ohledu bude rovněž další fiskální stimulus, po kterém již šéf Fedu Jerome Powell volá nějakou dobu a který by obnovu mohl ještě urychlit.

Druhou otázkou, která se nabízí, je, jak mohou s touto informací investoři naložit. Přestože je pravděpodobné, že se ekonomická situace projeví i na ziscích technologických společností, je otázkou, zda mají vůbec šanci předčit současná očekávání, která jsou téměř stratosférická. Podobně vysoké jsou i ceny jejich akcií a neskrývají tak v sobě podstatný „upside“. Naopak u firem v odvětvích, které byly pandemií citelně zasaženy a jejichž ceny to reflektují, mohou investoři z nárůstu oproti očekávání těžit.

Vyplatit by se mohla třeba sázka na bankovní a energetické společnosti. Těm se v roce 2020 nedařilo zrovna nejlépe. Bankovní KBW Nasdaq Bank index zaznamenal od začátku roku ztrátu asi 30 %. Jeho energetický protějšek Energy Select Sector SPDR je na tom ještě hůře a za rok 2020 si připsal asi 50procentní ztrátu. Oba sektory jsou totiž závislé na celkovém zdraví ekonomiky a jejich zisky a tržby silně korelují s vývojem celkového HDP. Je sice pravdou, že růst je nyní hnán především technologickými společnostmi, nicméně roztočená kolesa ekonomiky následně pomáhají i právě těmto sektorům, jelikož se zvyšující se ekonomickou aktivitou například dochází k většímu zájmu o nové půjčky a zvyšují se i energetické potřeby průmyslu a domácností.

Jako nejzajímavější z bank se jeví investiční banky. Ty na rozdíl od svých konkurentů své tržby čerpají z investičního bankovnictví a nízké úrokové sazby by jim tak neměly téměř vůbec uškodit. To, že by se jim mohlo dařit, naznačují právě i výsledky JP Morgan. Tržby její investiční divize se meziročně zvýšily o 21 % a její Asset and Wealth Management segment navýšil zisky dokonce o 31 %. Ve středu tuto hypotézu potvrdily i výsledky Goldman Sachs, které rovněž předčily očekávání.

Energetické akcie by vedle lepších vyhlídek celé ekonomiky mohly těžit i z vyšších cen zemního plynu. Možnou sázkou na zemní plyn je Royal Dutch Shell, který před pár lety koupil společnost BG Group. Ta byla jedním z lídrů v těžbě zemního plynu. Shell se navíc v současné době obchoduje za poměrně atraktivní cenu, jelikož se ještě nezotavil z březnového pádu.

V očekávání vítězství demokratického kandidáta Bidena v nadcházejících prezidentských volbách se jako další příležitost jeví nákup společností zabývajících se obnovitelnými zdroji. Biden se v rámci své kampaně již několikrát zmínil o potřebě reorientace americké energetiky na obnovitelné zdroje. Možným způsobem, jak těžit z druhé zmiňované příležitosti, je nákup First Trust NASDAQ CleanEdge Green Energy Index Fund (QCLN), který v sobě zahrnuje vedoucí hráče na poli čisté energie.

Je samozřejmě nutné podotknout, že se tento scénář nakonec nemusí uskutečnit a zisky společností budou jen o něco málo lepší než v minulém čtvrtletí. Pokud však výsledky opravdu příjemně překvapí, je současná situace zajímavou příležitostí nakoupit akcie, u kterých se počítá se špatnými výsledky, a ve výsledku realizovat případný zajímavý zisk.

Institut ekonomického vzdělávání (INEV) vytváří zázemí pro výuku ekonomie a financí na středních školách. Motivuje a sdružuje studenty se zájmem o ekonomii a ekonomická témata a podporuje je v jejich činnosti a dalším studiu. Jedním z hlavních projektů INEV je Ekonomická olympiáda – největší ekonomická soutěž v České republice.
Podívejte se na https://inev.cz pro další informace.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter