Mýtus imigranta kriminálníka. Co říkají data?

Jedním z charakteristických znaků Trumpovy administrativy je nepříliš vřelý vztah k imigrantům. Současný americký prezident se neláskou k nim nijak netají. Důkazem toho budiž nedávný skandál s odebíráním dětí, připravovaný nový imigrační zákon jakož i spojování tématu imigrantů s tématem eskalace kriminality. Co ovšem říkají data?

Obrázek o „mýtu násilného imigranta“ podává například server NY Times či server Business Insider. Data za posledních několik desetiletí ukazují, že zatímco příliv přistěhovalců do Spojených států sílil, země se stávala stále bezpečnější. Jak lze vidět na následujícím grafu, od roku 1980 do roku 2016 vzrostl podíl imigrantů na celkové americké populaci o 118 %, počet násilných zločinů na 100 tisíc obyvatel klesl ovšem za stejnou periodu o 36 %.

Trumpovi navzdory. Imigranti jako „nástroj“ exportu

I když obrázky na první pohled naznačují negativní korelaci, korelace ještě nemusí znamenat kauzalitu. Je tedy nutné podívat se na problém důkladněji. Studie citovaná The Marshall Project, jejímž hlavním autorem je Robert Adelman, sociolog ze State University of New York v Buffalu, porovnávala míru imigrace a míru násilné kriminality v 200 metropolitních oblastech. Graficky zpracované výsledky můžete vidět na obrázku.

Ve 136 oblastech, což je 68 % z celkového počtu, míra imigrace vzrostla, zatímco míra násilné kriminality poklesla nebo zůstala stejná. V 54 oblastech, což je o něco více než jedna čtvrtina ze všech sledovaných oblastí, vzrostla hodnota obou sledovaných proměnných. U všech 10 oblastí, které čelily nejvyššímu přílivu imigrantů, byla zjištěna nižší míra násilné kriminality v roce 2016 než v roce 1980.

Efekt rozbitého okna aneb květinami a zelení proti násilí a kriminalitě

Testováním kauzality se v této oblasti zabývalo několik studií, které uvádí server National Public Radio. Například Michael Light, kriminalista z University of Wisconsin, zkoumal data z 50 amerických států z let 1990 až 2014 a pomocí regresního modelu s fixními efekty dospěl k závěru, že „neregistrovaná“ (ilegální) imigrace nezvyšuje míru násilné kriminality. Výsledky naopak implikují negativní vztah, nicméně nebyla prokázána jeho signifikantnost.

Studie libertariánského Cato Institute se zase zaměřila na ilegální imigranty v Texasu, který patří ke státům s nejvyšší kriminalitou v rámci USA. Výzkumníci institutu porovnali statistiky míry zatčení a odsouzení za vraždy, sexuální útoky a krádeže, přičemž zjistili, že „normální“ Američané byli v tomto ohledu mnohem více „výkonní“ než ilegální přistěhovalci. Jiná studie se pak na datech USA zabývala dopadem imigrace na některou nenásilnou kriminalitu: závěr je takový, že imigrace nezvyšuje míru řízení pod vlivem alkoholu ani drog a ani nezpůsobuje nárůst výskytu předávkování drogami.

Legalizace marihuany? Krotí zloděje, sebevrahy i opilé řidiče

Newsletter