Nomofobie aneb Nejděsivější představa postmoderního člověka

„Někdy přemýšlím o tom, co o nás řeknou v budoucnosti historikové. O našem moderním člověku jim bude stačit jediná věta: smilnil a četl noviny,“ napsal zhruba před půl stoletím filozof Albert Camus. A co pak řeknou o tom postmoderním? Pravděpodobně jim bude stačit to, že držel v ruce smartphone.

Slovem roku 2018 se stalo slovo „nomofobie“ (nomophobia). A ačkoliv jste tento výraz možná ještě neslyšeli, fenomén, který popisuje, je vám patrně známý dost dobře. Cambridgeský slovník, který jej nedávno vyhlásil jako své slovo roku 2018, nomofobii definuje jako „strach či obavy spojené s bytím bez svého mobilního telefonu a s nemožností jej používat“.

Dle serveru Daily Mail bylo toto slovo poprvé použito již v roce 2008, a to jistým dokumentem, který vydala britská poštovní služba. Ve skutečnosti jde o zkratku slov „no mobile phone phobia“, tedy fobie z toho, že u sebe nemáte telefon. Do Cambridgského slovníku bylo přidáno už v roce 2017.

Jako slovo roku 2018 jej přitom vybrala sama veřejnost. Čtyři návrhy, z kterých lidé ve veřejném průzkumu vybírali, však určili samotní editoři Cambridgeského slovníku, přičemž se snažili vybrat takové, které podle nich nejlépe shrnují uplynulý rok. V hlasování porazila nomofobie například výraz „ekocida“ (ecocide), který odkazuje na úplné zničení životního prostředí, a to zpravidla lidmi, kteří se k němu chovají bezohledně. V dnešním kontextu je ekocida zmiňována i v souvislosti s klimatickou změnou.

Ortel Greenpeace. Smartphony devastují životní prostředí

Dále bylo zařazeno slovo „no-platforming“, které označuje snahu vyloučit někoho – zpravidla toho, kdo má z našeho pohledu nepřijatelné či nevhodné názory – z veřejné diskuze či schůzky. Jako posledního kandidáta navrhli editoři frekventovaný výraz „gender gap“, označující genderové rozdíly v různých oblastech, které jsou často spojovány s diskriminací (nejčastěji vyšší mzdy mužů oproti ženám).

Potřebu pojmenovat úzkost, která vzniká, když jsme odloučeni od našeho smartphonu, však veřejnost shledala jako nejnaléhavější. „Vaše volba, nomofobie, nám říká, že lidé po celém světě se zřejmě dost často zajímají o tento typ úzkosti, a vy jste rozhodli, že potřebuje jméno,“ napsali editoři ve svém prohlášení. 

Nomofobie se tak stává nově vymezenou fóbií, která bezpochyby patří k našemu 21. století. Důkazem toho budiž řada statistik, které vytváří dojem, že lidé v současnosti vlastně nic jiného kromě zírání do displejů nedělají. Například podle dat serveru BankMyCell.com zkontroluje průměrný uživatel svůj smartphone 47krát denně, přičemž 85  % z nich to dělá i tehdy, když hovoří se svými přáteli a rodinou.

 

Ne každý, kdo používá smartphone, však musí trpět nomofobií. Už v roce 2015 vědci z americké Iowa State University sestrojili dotazník, který vám pomůže určit, zda jste skutečně „nomofobik“, anebo lze váš vztah s digitálním kamarádem ještě považovat za zdravý. Čím častěji přitom budete souhlasit s následujícími výroky, tím horší to s vámi je.

 • Cítil bych se nepohodlně, kdybych neměl neustálý přístup k informacím prostřednictvím svého smartphonu.
 • Byl bych naštvaný, kdybych nemohl hledat informace na svém smartphonu, kdybych chtěl.
 • Nedostatek zpráv (např. události, počasí atd.) na mém smartphonu by mě zneklidňoval.
 • Byl bych naštvaný, kdybych nemohl používat svůj smartphone a / nebo jeho funkce, kdybych chtěl.
 • Vyčerpání baterie v mém smartphonu by mě vyděsilo.
 • Kdybych vyčerpal kredit nebo datový limit, chytl bych paniku.
 • Kdybych neměl datový signál nebo se nemohl připojit k Wi-Fi, pak bych neustále kontroloval, zda mám signál nebo zda se mohu někde připojit.
 • Pokud bych nemohl používat svůj smartphone, bál bych se, že někde uvíznu.
 • Kdybych si na chvíli nemohl zkontrolovat svůj smartphone, toužil bych po tom, abych ho mohl zkontrolovat.

Pokud bych u sebe neměl svůj smartphone:

 • Cítil bych se úzkostlivě, protože bych nemohl komunikovat s rodinou a / nebo s přáteli.
 • Byl bych znepokojen, protože moje rodina a / nebo přátelé by mě nemohli kontaktovat.
 • Cítil bych se nervózně, protože bych nemohl přijímat textové zprávy a hovory.
 • Byl bych nervózní, protože bych nemohl zůstat v kontaktu s rodinou a / nebo s přáteli.
 • Byl bych nervózní, protože bych nemohl vědět, jestli se mě někdo pokusil kontaktovat.
 • Cítila bych se úzkostlivě, protože by se přerušil můj trvalý kontakt s rodinou a přáteli.
 • Byl bych nervózní, protože bych byl odpojen od mé online identity.
 • Cítil bych se nepohodlně, protože bych nemohl používat sociální média a online sítě.
 • Chtěl bych se cítit špatně, protože bych nemohl zkontrolovat mé oznámení o aktualizacích z mých připojení a online sítí.
 • Cítil bych se úzkostlivě, protože bych nemohl zkontrolovat své e-mailové zprávy.
 • Cítím bych se divně, protože bych nevěděl, co mám dělat.

Průzkum: Co jsme ochotni obětovat za smartphone?

Newsletter