Nová metodika statistiků: Ekonomika roste, schodek klesl

(Rozšířeno 9:43) Tuzemská ekonomika ve druhém čtvrtletí roku rostla o 0,3 procenta mezikvartálně, o 2,5 procenta pak meziročně. Jde o nový odhad ČSÚ po změně metodiky výpočtu HDP na standard ESA 2010. Předchozí číslo hovořilo o mezikvartální stagnaci a meziročním růstu o 2,7 %. Podle nové metodiky schodek veřejných financí loni klesl na pouze 1,3 % HDP.

Vyšší HDP

„Kromě metodické revize došlo i k běžné revizi související zejména s aktualizovanými údaji o spotřebních daních, s upřesněním datových zdrojů a se sestavením první verze ročních národních účtů za rok 2013,“ upozornil ČSÚ.

Podle statistiků nejvýznamnější dopady z hlediska metodické revize souvisely se změnou vymezení tvorby kapitálu (investic). „Šlo zejména o výdaje na výzkum a vývoj, drobná aktiva a další změny vyplývající z požadavků Eurostatu. Všechny tyto změny měly částečný vliv na meziroční i mezičtvrtletní vývoj HDP,“ uvedl ČSÚ.

Statistici v říjnu vytvoří vyšší růst i nižší zadlužení české ekonomiky

V rámci tuzemského HDP za druhé čtvrtletí roku významnější růst zaznamenaly výdaje na konečnou spotřebu domácností, které vzrostly o 0,9 %. Výdaje na tvorbu kapitálu se zvýšily o 1,9 %. K růstu HDP ve druhém čtvrtletí přispěly dle ČSÚ tvorba kapitálu (1,0 p. b.), výdaje na konečnou spotřebu (0,7 p. b.) a saldo zahraničního obchodu (0,8 p. b.).

ČSÚ zároveň s údaji za druhé čtvrtletí 2014 vydal také časové řady ročních národních účtů (1990 – 2013) a čtvrtletních účtů od roku 1995. „Uživatelé tak mají poprvé k dispozici najednou srovnatelné roční i čtvrtletní časové řady ve standardu ESA 2010,“ uvedl úřad.

Revidovaný vývoj mezikvartálního i meziročního vývoje tuzemské ekonomiky zpětně naleznete v galerii k článku na grafech ČSÚ.

Nižší schodek

Nová metodika přinesla také pokles schodku veřejných financí, za loňský rok na 1,3 % HDP. Jde o údaj na základě notifikace Evropské komisi dvakrát ročně. V dubnu ČSÚ uváděl deficit za rok 2013 ve výši 1,44 procenta.

„Oproti notifikacím z dubna 2014 došlo ke změně výše deficitu vlivem metodických změn v ESA 2010. Změna ve výši deficitu vládních institucí za rok 2013 je současně ovlivněna zapracováním výsledků ročních statistických zjišťování a zpřesněných údajů o výši vybraných daní,“ uvedl ve zprávě ČSÚ. Úřad zpětně snížil schodek za rok 2011 z 3,2 na 2,86 % HDP. Údaj 3,99 % za rok 2012 byl ovlivněn církevními restitucemi. 

Změnou schodku došlo také na revizi veřejného dluhu. Nový údaj hovoří o 45,74 procenta po 45,5 procenta v roce 2012, původní číslo za rok 2013 hovořilo o 46,04 % HDP.

Metodika: Výzkum a vývoj, drobný majetek, vojsko

Nová metodika zavádí nově kapitalizaci výdajů na výzkum a vývoj, drobného majetku a vojenských výdajů. Dosud se tyto položky vykazovaly jako běžné náklady, zatímco podle nové metodiky jsou například výdaje na výzkum a vývoj brány jako výdaje, které přinášejí do budoucna ekonomický přínos.

V případě vojenských výdajů se nově přihlíží k životnosti, zastarávání a opotřebovávání zbraní. Zbraně tak nebudou zachyceny v rámci národních účtů v mezispotřebě, ale ve tvorbě hrubého fixního kapitálu. V případě drobného majetku nová metodika ruší hranici investic 500 eur (asi 13.800 Kč) a zahrnuje výdaje na aktiva s dobou použití více než jeden rok. Jde například o počítače, tablety, chytré telefony a další drobné nástroje.

Statistici zároveň změny evropské metodiky využili i ke změně výpočtu nájemného do statistik k HDP s využitím dat ze sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011.

ČNB přepočítá platební bilanci

Změny se dotknou i České národní banky, která bude revidovat časové řady platební bilance. Podle představitelů ČNB ovšem nebudou změny tak výrazné, jako u HDP. Viceguvernér ČNB Mojmír Hampl již dříve uvedl, že centrální banka nová data zveřejní 14. října.

Revize národních účtů se koná celoevropsky a je koordinována Eurostatem. Nové evropské standardy přitom vycházejí z celosvětového standardu SNA 2008. Jako první zrevidovala účty Austrálie, která tak zvýšila objem HDP za rok 2010 o 4,4 procenta. Z evropských zemí již provedly revizi Nizozemsko a Francie. Nizozemsko za rok 2010 zvýšilo HDP o 7,6 procenta a Francie o 3,2 procenta.

Newsletter