Novela si vyžádá podrobnější informování u akcií firem

Informovanost emitentů akcií o stavu akcionářské struktury společnosti by se měla zvýšit. Počítá s tím novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou schválila vláda. Norma má především za cíl sladit tuzemské zákony se směrnicemi a požadavky EU. Ty se týkají například zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry nebo průhlednosti informací o emitentech cenných papírů.

Podle novely by měl nově akcionář společnosti oznámit emitentovi a ČNB, pokud jeho podíl ve firmě přesáhne jedno procento. To se týká společností se základním kapitálem 500 milionů a vyšším.

Zároveň by měla zůstat v platnosti oznamovací povinnost u hranice tří procent u firem se základním kapitálem 100 milionů korun.

„Navrhované změny sledují zatraktivnění fondového podnikání a zjednodušení procesních otázek v oblasti kapitálového trhu, jakož i harmonizaci správních poplatků na úseku finančního trhu,“ uvedlo v materiálu MF.

Norma sjednocuje správní poplatky související s podnikáním na kapitálovém trhu se zákonem o správních poplatcích. „Je třeba především sjednotit výši správních poplatků týkajících se řízení o žádostech, některá řízení zpoplatnit nově a některé poplatky vzhledem k jejich irelevanci k aktuálním zněním zákonů v oblasti kapitálového trhu či penzijního spoření zrušit,“ uvedlo MF.

Newsletter