Nový ekonomický řád

S tím, jak postupuje krize Covid-19 a zejména když sledujeme další vývoj, myslíme si, že nové trendy dlouhodobě nasměrují svět jinam. Klíčovými rysy budou státní intervence, fiskální aktivita a pokračující ekonomická síla Asie.

Vládní intervence

Centrální banky na celém světě už roky intervenovaly na podporu ekonomik, přičemž ve stále větší míře využívaly netradiční nástroje. „Domníváme se, že centrální banky budou pokračovat v experimentování s “kreativními řešeními”, což zahrnuje i určitou formu kontroly výnosové křivky Federálním rezervním systémem. U centrálních bank, které tlačí proti limitům měnové politiky, budou vlády muset zakročit,“ vysvětluje Anna Stupnytska, globální ekonomka společnosti Fidelity International. Politici používají krizi Covid-19  jako zástěrku, přijímají intervencionismus a urychlují trendy, který rostly v reakci na globální ekonomiku charakterizovanou nízkým růstem, vysokým dluhem, rostoucími nerovnostmi a populismem. Rodící se obrat od politiky liberalizace, deregulace a volného trhu – které poprvé zavedli Margaret Thatcherová a Ronald Reagan v 80. letech – se nyní zrychluje. Trendy jako úsporná opatření a privatizace se budou nadále omezovat a regulace a vyšší daně budou trvalými rysy politik. Pravděpodobně se rozšíří systémy sociálního zabezpečení, zejména týkající se zdravotní péče. Některá opatření, jako jsou zestátněné benefity, by mohla odstranit závazky vůči soukromým podnikům, ale jiná, jako větší kontrola zpětného odkupu akcií a odměňování vedoucích pracovníků, by mohla omezit návratnost výnosů akcionářům. Další integrace vlády a průmyslu by mohla mít podobu dlouhodobých půjček a akciových podílů, aby se vyřešily krátkodobé obavy o likviditu a solventnost. „Můžeme zaznamenat částečné znárodnění leteckého průmyslu a při hlubším a delším poklesu také zásahy do odvětví infrastruktury a zdravotnictví. Vlády také přehodnotí své národní politiky v oblasti průmyslu a budou se snažit opravit slabá místa, zejména v oblasti národní bezpečnosti,“ dodává Stupnytska.

Fiskální aktivita

U záchranných opatření souvisejících s globální finanční krizí vlády tvrdily, že tato úsporná opatření jsou nutná pro znovunastavení rovnováhy ve veřejných financích. Tato filozofie byla zdiskreditována až do té míry, že v posledním desetiletí probíhal anemický růst a náklady na úvěry zůstaly na nejnižší úrovni. Oba tyto faktory jsou nyní přesvědčivými argumenty pro větší fiskální aktivismus. Vyspělé tržní ekonomiky budou potřebovat transformační programy, aby se vyhnuly pomalému růstu poté, co proběhla krize Covid-19. USA budou klíčové pro tento test. Od března došlo na americkém trhu práce k bezprecedentnímu nárůstu nezaměstnanosti, který by mohl snadno dosáhnout až do výše 20‑30 procent pracovní síly – tato úroveň byla naposledy zaznamenaná během Velké hospodářské krize. Výsledný dopad na spotřebu způsobený vážnými ztrátami pracovních míst ohrožuje nejen americký HDP, protože až 70 procent spotřeby je hnáno spotřebiteli, ale hrozí i rozšířením do zbytku světa. Americký dělník je výrobní faktor a je stejná osoba jako americký spotřebitel, zdroj konečné poptávky. „Návrat k efektivnímu cyklu vysoké zaměstnanosti a rostoucí spotřebě bude pravděpodobně vyžadovat rozsáhlou fiskální podporu. Injekce, které USA a další vlády v současné době zavádějí, nestačí k dlouhodobému růstu; ve skutečnosti jsou to spíše intervence k překonání omezení pohybu obyvatel, spíše než stimulace jako taková. Pro zvládnutí krize a úplné zotavení bude pravděpodobně potřeba trvalý a rozsáhlý program vládních investic, zaměřený zejména na průměrného občana na „Main street“,“ doplňuje Stupnytska.

Pokračující síla Asie

Virus přišel z Asie a tento region se k normálu vrací rychleji než jiné oblasti, přičemž se snaží zabránit jakkoliv významné druhé či třetí vlně infekcí. Pevninská Čína, Hongkong, Taiwan a Jižní Korea ukázaly organizované, disciplinované, dobře ošetřené a i dobře cílené reakce na propuknutí. Výsledkem toho je lepší kontrola než v jiných zemích a otevírající se ekonomiky. To staví Asii do výhody oproti zbytku světa, který teprve reaguje na situaci. Existují nicméně hlubší strukturální důvody, proč si myslíme, že Asie je na počátku ekonomického „vůdcovství“. Asie má vyšší ekonomický růst, stabilní politické režimy a široce zaváděné technologie, což jí může pomoci ujmout se vedení. Některé země mají nižší zadluženost a demografii, která ekonomiky podporuje. Asie s jistými pochybami hnala světový růst během uplynulých 10–15 let, takže toto je pokračování silného trendu.

Autorem textu je Fidelity International 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter