Od lokomotivy po iPhone. Jak se změnil průmysl od roku 1900?

Jak moc se změnil průmysl od roku 1900 až do 2017? Která odvětví zůstala až do teď? A co investice? Měla měnící se struktura průmyslu dopad na výnosy z držby akcií?

Na počátku roku 1900 prakticky nikdo neřídil auto, neměl mobilní telefon, nepoužíval elektrické světlo, neslyšel reprodukovanou hudbu a ani neviděl film. Nikdo také nelétal letadlem a nepoužíval počítač, natož mobilní telefon. Neexistovaly ani rentgenové paprsky, DNA či transplantace nebo dokonce antibiotika, díky čemuž umíralo mnoho mladých lidí. Lidstvo zažilo vlnu inovací, která měla několik etap. Jednak šlo o průmyslovou revoluci, která pak pokračovala až do konce 19. století a následně až po dnešní informační revoluci. Díky tomu došlo ke vzniku úplně nových průmyslových odvětví, jakožto k leteckému a automobilovému průmyslu, telekomunikace, zpracování ropy a zemního plynu, farmaceutický průmysl a biotechnologie, počítače a informační technologie. Na druhé straně některým producentům zbyly jen oči pro pláč, jelikož jejich obor zažíval pokles. Šlo zejména o výrobu vagonů a parních lokomotiv, svíček a zápalek. Došlo k markantním změnám ohledně toho, co se vyrábí, jak se vyrábí a vůbec jakým způsobem lidé žijí a pracují. Tyhle změny jsou patrné v posunu struktury firem, které se obchodují na světových burzách.

Graf níže ukazuje složení indexů dle sektorů v USA a Velké Británii. Horní dva grafy ukazují pozice na začátku roku 1900, zatímco dolní dva grafy ukazují pozice v roce 2017. Počátkem 20. století na trhu dominovaly železnice. Železnice měly na americkém akciovém trhu podíl 63 % a na britském téměř 50 %. V současné době mají železnice na akciovém trhu v USA podíl menší než 1 % a na britském trhu se tento podíl blíží k nule. Kromě železnic došlo k výraznému poklesu i u textilního průmyslu, uhlí a oceli a železa. Tato odvětví pochopitelně stále existují, jen byly přesunuty do rozvíjejících se zemí, jakožto do levnějších lokalit. Jak je patrné z grafu, tak banky a pojišťovny jsou v každé době velmi důležité stejně tak jako potraviny, nápoje, tabák a podniky veřejných služeb. Těžební společnosti mají přibližně stejný podíl na složení indexu jako v roce 1900.

V současné době, tedy v roce 2017, mají největší podíl v USA na akciovém trhu technologie. To však neplatí pro Velkou Brtiánii, kde naopak má největší podíl na akciovém trhu bankovnictví, ropa a plyn, ostatní průmysl a zdravotnictví. Některé ze zmíněných odvětví bychom těžko hledali v roce 1900 a to samé platí i pro telekomunikace a média, jež jsou úplně nová průmyslová odvětví.

V koláči jsou zahrnuty pouze podniky, které jsou burzovně obchodované. Podíl jednotlivých sektorů na ekonomikách proto může být mírně odlišný. Typickým příkladem jsou maloobchody. V roce 1900 fungovalo mnoho malých obchůdků a tvořily tak významnou část ekonomiky. Podíl maloobchodního sektoru v akciových indexech byl nízký, protože velké řetězce nefungovaly.

Navzdory tomu, že se struktura průmyslu mění, tak držba akcií patřila vždy mezi nejvýkonnější aktiva. Jak ukazuje následující dlouhodobý graf od investiční banky Credit Suisse, tak v období 1900-2016 se investice do amerických akcií zhodnotila v průměru o 9,5 % ročně. Investice do dlouhodobých vládních dluhopisů pak přinesla růst hodnoty o 4,9 % ročně, u krátkodobých dluhopisů bylo zhodnocení 3,7 % a inflace byla 2,9 %. Držba hotovosti, samozřejmě, nic nenese.

Newsletter