Odpojení Ruska od finančních trhů a SWIFT by bylo ekvivalentem morové rány

Klíčové body

  • Odpojení ruských bank a firem ze světových trhů by mělo horší dopad než odpojení ze SWIFT. Kombinace opatření by byla zničující.
  • Sankce proti Rusku budou mít znatelný dopad i na západní trhy. Ekonomická síla však hovoří ve prospěch Evropy a USA.
  • Ruské alternativy SWIFT nejsou v současné době svou velikostí relevantní.
Zdroj: Depositphotos

Vzhledem k útoku Ruska na Ukrajinu jsou jedním z hlavních témat posledních dní sankce proti Rusku. Řada sankčních opatření miřících ze všech koutů světa byla už k dnešnímu dni zavedena. Sankce jsou zaměřeny především na finanční sektor Ruska, ruské elity a zmrazení jejich aktiv v zahraničí, omezení dodávek klíčových technologií a součástek (i pro rafinerie), plynovod Nord Stream 2 a zákaz investic do separatistických oblastí na Ukrajině. Diskutovaným tématem je pak přirozeně i možnost „odříznutí“ Ruska od SWIFT.

Co je to SWIFT? SWIFT je standardizovaný komunikační kanál mezi finančními institucemi, který je vlastněn několika bankovními domy a od sedmdesátých let minulého století značně zjednodušuje zprostředkování mezinárodních plateb a přeshraniční přesun kapitálu. Tento systém je klíčovým prvkem mezinárodního finančního systému, který v současné době nemá odpovídající alternativu.

Odpojení Ruska od SWIFT by tak významně komplikovalo převod peněz a dalších aktiv z Ruska i do Ruska. To by vedlo ke stavu blízkému izolaci od světových finančních trhů, která by byla ekvivalentem morové rány. Alespoň z ekonomického pohledu. Téměř okamžitě po odpojení Ruska od SWIFT bychom viděli obrovský odliv zahraničního kapitálu a oslabení rublu. Agentura Bloomberg odhaduje dopady pro Ruskou ekonomiku na úrovni 5 % tamního HDP. Negativní dopady by rostly na velikosti s délkou trvání odpojení.

Zablokování přístupu Ruska do SWIFT by vedlo k obrovským komplikacím v oblasti mezinárodních finančních transakcí a bylo by spojeno s obrovským růstem transakčních nákladů směny. Rusko by tak muselo hledat nové, alternativní cesty k provádění samotných převodů peněz a dalších aktiv. Tyto cesty budou téměř jistě podstatně dražší, komplikovanější, budou trvat déle a nedostanou se, alespoň v prvních fázích, na všechna potřebná místa.

Ruská vláda v čele s Putinem se ohání vlastním systémem, který lze do jisté míry považovat za klon SWIFT. Jeho funkčnost je však diskutabilní. Alternativou je pak i čínský systém. Je však nutné říci, že z pohledu světového toku peněz nedá čínský a ruský klon SWIFT dohromady ani jednotky procent jeho objemu. V jazyce logistiky by to bylo jako nahradit kurýrem na kole flotilu nákladních automobilů a lodí.

Vypnutí SWIFT pro Rusko by nemuselo nutně vést k zastavení mezinárodních plateb. Záleželo by na přísnosti či benevolenci bankovních domů, kdy některé se už nyní v otázce konfliktu hlásí k neutralitě. Mezinárodní obchod vznikl podstatně dříve než SWIFT, a platby tak lze provádět i jinými způsoby. Záleží na bankách, zda tyto platby zprostředkují. Jako důležitější součástí sankcí se proto jeví přímé „odstřihnutí“ ruských bank od světového finančního systému. Tak už do jisté míry ve čtvrtek učinily Spojené státy a brzy se k nim přidá i EU, která slibuje takové opatření až na 70 % ruského bankovního systému.

V momentě, kdy nepůjde o komunikační kanál SWIFT, ale o zákaz či neochotu spolupracovat s ruskými bankami a firmami, jakkoliv spojených s režimem, pak budou škody pro Rusko obrovské. V podobném, ale přesto velmi odlišném případě v Íránu vedla kombinace sankcí na íránské banky a byznys s odpojením od SWIFT k propadu tržeb vývozu ropy o 50 % a propadu celého exportu o 30 %. No a v komoditách zřejmě vězí zakopaný pes.

Stejně jako Západ může uvalit sankce na Rusko, tak Rusko může omezit, či přímo vypnout dodávky energetických komodit do Evropy. To by vedlo k dosud nevídanému růstu cen energií a v krajním případě i k blackoutu v Evropě, která je na dodávkách z Ruska závislá. Zde lze pravděpodobně hledat příčiny otálení v otázce nejpřísnějších sankcí např. v Německu.

Agresi Ruska vůči svobodě a celistvosti Ukrajiny musíme jako západní svět zastavit. Vedle bezpráví a milionů životů je ve hře i velmi nebezpečný precedens pro podobné chování v budoucnu. Nelze popřít, že sankce proti Rusku poškodí i Evropu, další trhy a jednotlivce. Těm však můžeme díky ekonomické síle západu pomoci přečkat toto náročné období. Díky této síle existuje také předpoklad, že negativní dopady jednotlivých sankcí přečká západ podstatně déle než Rusko s jejich spojenci.

 

Zdroj: SWIFT, Bloomberg

Newsletter