Podnikatelé před úpadkem dostanou šanci

Zdroj: Depositphotos

Podnikatelé, kteří se dostanou do finančních potíží, budou mít novou možnost, jak svou situaci řešit. S odvrácením bankrotu jim pomůže takzvaná preventivní restrukturalizace. Počítá s tím návrh zákona, který projednává Poslanecká sněmovna. Zákon převádí do českého právního řádu některá ustanovení z evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci. Důležitou roli budou v celém procesu hrát také znalci. Návrh zákona ohledně jejich působení ale obsahuje několik sporných bodů.

Novinka má včas odhalit finanční problémy podnikatelů a zahájit ozdravný proces. Měla by je zachránit před úpadkem, a to i v případě, že se jim nedaří dohodnout s věřiteli. Preventivní restrukturalizaci využívají také další země, jako je Velká Británie, Nizozemsko nebo Německo.

Svého ozdravení má podnikatel dosáhnout zejména prostřednictvím vyjednávání s věřiteli nad restrukturalizačním plánem. Do plánu účastníci promítnou svou obchodní a provozní strategii na následující období. Ta za cenu poskytnutí určitých úlev zajistí věřitelům lepší šanci na uspokojení a zachování existujících smluv než případný úpadek podnikatele řešený likvidačním konkurzem.

Vládní návrh počítá se zapojením znalců, a to ve dvou rovinách. V prvním případě o něm rozhodne podnikatel ve fází sanačního projektu nebo restrukturalizačního plánu. Druhou možností je pak zapojení znalce na žádost soudu. Navrhované znění zákona je však hned z několika důvodů problematické. Soudy si mohou vybírat pouze ze seznamu znaleckých ústavů – jejich počet s relevantním oprávnění se ale v Česku pohybuje v řádu jednotek. Okruh by tak jistě měl být rozšířen na znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy.

Dalším potenciálním zdrojem nejasností je pak formulace samotného znaleckého úkolu. Soudy by se znalcem měly předem projednat zadání znaleckého posudku a lhůtu pro podání znaleckého posudku. Toto je však v drtivé většině případů i v dnešní insolvenční praxi opomíjeno a stává se tak zdrojem zbytečných nedorozumění, někdy dokonce i zbytečných průtahů.

Přijetí návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci je požadováno nejen Evropskou unií, ale dlouho po něm volá i odborná veřejnost, která se preventivní restrukturalizací v současné praxi zabývá. Ze stávajícího znění návrhu zákona je však i v úzkém okruhu předpokládané působnosti znalce několik problematických bodů, které mohou snahu o zavedení flexibilního nástroje řešení ekonomických potíží podniků zmařit.

Zdroj: EqSA

Newsletter