Pohled pod pokličku. Jak na trzích „vaří“ jeden z největší fondů?

Fidelity patří do první čtveřice největších světových fondů. Jak její tým hodnotí dosavadní vývoj na trzích? A jaká je jeho další strategie? Prozradí portfolio manažer Eugen Philalithis.

Hodnocení je ve zkratce následující:

  • Obchodování v roce 2017 chybí agresivita
  • Na trzích se usadil přehnaný optimismus

V prvních týdnech roku postrádá obchodování na trzích agresivitu, což ostře kontrastuje s obdobím před dvanácti měsíci, kdy se investoři obávali, že jsou svědky zpomalení čínského růstu. Čínské úřady ovšem uvedly nový politický impuls, který po zbytek roku 2016 stimuloval globální růst, a dané obavy se tak nakonec ukázaly jako neopodstatněné. Nebezpečím letošního roku je, že na trzích vládne až příliš velký optimismus a nejsou reflektována rizika, jako je například zpomalení Číny v souvislosti se zpřísňující se politikou či následky nacionalističtějšího tónu ekonomické politiky USA.

Změny taktického výhledu

V průběhu posledního měsíce jsme změnili pohled na tři třídy aktiv: hodnocení hotovosti jsme z pozitivního upravili na neutrální, u státních dluhopisů jsme změnili negativní hodnocení na neutrální a u státních dluhopisů rozvíjejících se trhů s tvrdou měnou jsme provedli úpravu hodnocení z negativního na dvojnásobně negativní. V situaci hospodářského zpomalení totiž bude pro dlužníky na rozvíjejících se trzích obtížnější splácet dluh denominovaný v cizí měně.

Defenzivní aktiva jedou

Aktuálně jsme v roce 2017 posílili pozice u amerických státních dluhopisů a dluhopisů investičního stupně. Vyšší výnosy znamenaly menší penalizaci za přijetí defenzivního postoje, a proto jsme tuto možnost využili k tomu, abychom vybudovali zajištění portfolia, a to společně s přechodem k defenzivnějšímu postoji napříč všemi skupinami aktiv v portfoliu.

Staráme se o „hybridy“

I nadále jsme spokojeni s hybridními aktivy a v rámci tohoto prostoru začínáme vyjadřovat jednoznačnou preferenci úvěrům před dluhopisy s vysokým výnosem.

Rozhodnutí ECB redukovat nákup korporátních dluhopisů investičního stupně pravděpodobně představuje protiváhu rizikovějším dluhopisům s vysokým výnosem v Evropě, protože investoři se u emisí setkávají s nižší mírou konkurence. Díky pohyblivým sazbám je dopad kroků centrálních bank na evropské úvěry relativně nízký. My však budeme i nadále preferovat třídy aktiv spíše u dolní hranice evropské kapitálové struktury – včetně dividendových akcií.

Během několika posledních měsíců rovněž opouštíme generickou asijskou strategii dluhopisů s vysokým výnosem.

Růstová aktiva FTW

Naše akciová strategie Asie a pacifická oblast s výjimkou Japonska (Asia Pacific ex Japan) vykázala v průběhu měsíce vynikající výkonnost a smazala tak veškeré své ztráty ze čtvrtého čtvrtletí. Díky tomu můžeme snížit expozici ještě v době, než trhy potenciálně cenově zohlední vyšší růst a inflaci.

Realitní investiční fondy (REIT) jsou i nadále naším nejméně preferovaným růstovým aktivem, neboť jsou náchylné k vyšším úrokovým sazbám, v případě vyšší inflace však sazby nijak výrazně neklesají. Jednou z možných výjimek by mohly být asijské fondy typu REIT, které nabízejí lepší hodnotu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter