Pokles cen průmyslových výrobců v červnu zrychlil

(Doplněno 10:52) České ceny výrobců v červnu zůstaly oproti květnu beze změny, meziročně přitom pokračovaly v poklesu. Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně již třetí měsíc v řadě stagnovaly, přičemž nejvýznamněji klesly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku. Výrazněji se zvýšily ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů.  Ceny stavebních prací se nezměnily, ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,4 % a ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,4 %.

V meziročním srovnání ceny průmyslových výrobců klesly o 0,2 %, po květnovém poklesu o 0,1 %, přičemž významný vliv na výši cenové hladiny měl pokles cen elektřiny, plynu a páry a dále těžby. Ceny v zemědělství klesly o 2,8 %, zatímco vyšší byly ceny stavebních prací (0,5 %) a ceny tržních služeb v podnikatelské sféře (1 %).

„Změny cen v produkční sféře jsou zejména nákladového charakteru. V druhé polovině roku by se do cen mohly promítnout sekundární dopady oslabení koruny, tedy zvýšení reálné produkce v důsledku vyšší cenové konkurenceschopnosti českých vývozců. Pozitivní dopady na provozní ziskovost byly již patrné v posledním čtvrtletí loňského roku (na druhou stranu celkové účetní výsledky u exportních podniků byly dočasně negativně ovlivněny ztrátami ze zajištění). Zlepšující se výkon ekonomiky, který byl prozatím podpořený oživením v zahraničí, by pak měl tlačit ceny v průmyslu nahoru,“ uvedl analytik Komerční banky Viktor Zeisel.

„Minulý rok výrobní ceny vzrostly o 0,8 %, letos se bude jejich dynamika pohybovat okolo nuly. V příštím roce pak očekáváme jejich mírnou akceleraci. Záležet ale bude i na dalším vývoji cen komodit (ropy, kovů a zemědělských komodit), které jsou velmi volatilní a hůře predikovatelné a také na ceně elektřiny, která patrně příští rok znovu neporoste,“ domnívá se analytik.

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v květnu, stejně jako v dubnu, meziměsíčně snížily o 0,1 %. Meziročně se ceny v EU28 v květnu snížily o 0,9 % po dubnovém poklesu o 1,1 %. 

Newsletter