Práci hledá nejméně lidí od ledna 2009

V dubnu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 6,4 procenta na 491 585, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o deset procent na 83 692 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 6,7 procenta.

Míra nezaměstnanosti ke konci dubna klesla v souladu s očekáváním trhu na 6,7 procenta. Jedná se o nejnižší míru nezaměstnanosti od září 2012. Pokles míry nezaměstnanosti mezi březnem a dubnem je takřka každoročním, běžným jevem, a to z důvodu opětovného zahajování sezónních prací. Letos však pokles čítá 0,5 procentního bodu, což je i z dlouhodobé perspektivy relativně citelný meziměsíční pokles. Je pochopitelně zčásti dán stále poměrně vysokou mírou nezaměstnanosti, ale především dokládá robustnost nynějšího oživování české ekonomiky a s ním souvisejícího zlepšování situace na trhu práce. Na jedno pracovní místo připadalo v dubnu méně než šest uchazečů (konkrétně 5,9), což je vůbec poprvé od ledna 2009, tedy od období, než se na českém pracovním trhu naplno projevily důsledky světové finanční krize.

Zlepšování stavu trhu práce se zatím nepromítá v adekvátní míře do růstu reálných mezd v soukromém sektoru, ale v tomto ohledu lze čekat brzký obrat. Míra nezaměstnanosti totiž bude setrvale klesat i v nadcházejících měsících a postupně tak zcela odezní efekt období poznamenaného recesí, kdy pracovnímu trhu z hlediska své vyjednávací pozice zřetelně dominovali zaměstnavatelé, zatímco zaměstnanci „měli být rádi, že jsou rádi“, tj. že alespoň vůbec mají zaměstnání.

Nezaměstnanost v ČR klesla výrazněji na 6,7 %, volných míst je nejvíc za 7 let

Newsletter