Představenstvo O2 schválilo dividendu 2015 ve výši 16 Kč/akcie

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic schválilo návrh na výplatu dividendy za rok 2015 v celkové výši 4 964 mil. Kč, což představuje 16 Kč před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč, resp. 160 Kč před zdaněním na akcii v nominální hodnotě 100 Kč. Zdroj pro výplatu dividendy tvoří nekonsolidovaný zisk za rok 2015 a část nerozděleného zisku minulých let.
Navrhované datum splatnosti dividendy je 19. května 2016, s rozhodným dnem pro uplatnění tohoto práva k 19. dubnu 2016.
Tento návrh byl přezkoumán dozorčí radou a bude předmětem hlasování na řádné valné hromadě společnosti dne 19. dubna 2016, kde budou akcionáři rozhodovat o jeho přijetí. Návrh bude rovněž součástí pozvánky na řádnou valnou hromadu, která bude zveřejněna ve lhůtě stanovené zákonem.

Newsletter