Proč je pravděpodobnost evropské recese velmi nízká?

Nastavení evropské měnové politiky se nemění. Změnilo se však vyhodnocení aktuálních rizik ekonomického růstu. Takový je výstup z letošního prvního zasedání Evropské centrální banky. Guvernér Mario Draghi pak až filosofickým stylem uvedl, že Rada guvernérů hodnotila nejen (ekonomickou) situaci, ve které se starý kontinent nachází, ale i proč se v ní nachází a jak dlouho bude tento stav (zřejmě) trvat.

V úvodním prohlášení Draghi přiznal, že data a informace přicházející z evropské ekonomiky jsou horší, než se původně očekávalo. Hlavním důvodem je slabší zahraniční poptávka a některé specifické faktory konkrétních oblastí. Mezi nejistoty ovlivňující rizika růstu pak dle ECB patří geopolitické faktory, s důrazem na sílící protekcionismus, stejně tak i zranitelnost rozvojových trhů a volatilita těch finančních.

Na základě toho Evropská centrální banka pozměnila svůj pohled na rizika růstu z původní vyrovnanosti na jejich posunutí směrem dolů. Platí, že u některých faktorů se sice čeká jejich odeznění, avšak z krátkodobého hlediska můžeme očekávat pomalejší dynamiku růstu, než bylo původně odhadováno.

„Jednomyslně jsme se shodli na slabší dynamice a na změně bilance rizik růstu,“ řekl Draghi během tiskové konference. Rada guvernérů se zároveň shodla na označení faktorů způsobujících toto zpomalení. Existuje zvýšená nejistota ohledně hrozby protekcionismu, nejistoty kolem brexitu, především tvrdé verze, podobně je otázkou i politický vývoj v některých evropských zemích. „To je první soubor faktorů podporující nervozitu,“ uvedl šéf ECB.

Druhý soubor, se kterým centrální banka pracuje, je pak tvořen konkrétními faktory, jako je ekonomické zpomalení Číny, odeznění fiskální podpory v USA a dění v oblasti automobilového průmyslu v Německu.

„Pokud se ukáže, že všechny tyto faktory nepoleví, můžeme očekávat déletrvající ekonomické zpomalení, a to až za krátkodobé období,“ upozornil Draghi. Pravděpodobnost recese je však dle ECB velmi nízká. Je tomu tak díky stále velmi příhodným finančním podmínkám, pozitiva přináší i stav evropského trhu práce, především v oblasti růstu mezd. Vedle toho hrají roli nízké ceny energií podporující disponibilní příjmy domácností a v neposlední řadě i fakt, že bilance evropských bank jsou mnohem silnější a v mnohem lepší kondici, než tomu bylo před poslední finanční krizí.

Co se týče inflace, Draghi kladl důraz zejména na vývoj mezd. Jádrové tempo růstu cen je sice stále utlumené a pohybuje se spíše do strany, ECB je však přesvědčena o pokračující ekonomické expanzi, byť s výše zmiňovanými riziky, a o silném trhu práce a podporou ze strany mezd. Dle Draghiho je patrné, že vyšší mzdy okrajují zisky firem, což posiluje představu o akceleraci jádrové inflace v průběhu času, podobně jako tomu bylo v americké ekonomice.

Každopádně platí, že ECB je připravena v případě potřeby změnit nastavení své měnové politiky. Stejně tak je připravena použít veškeré dostupné nástroje.

Celkově vyznělo Draghiho vystoupení lehce holubičím tónem, což reflektoval i vývoj eura oslabujícího krátce směrem k hranici 1,131 EURUSD. Na druhou stranu, šéf ECB dal najevo svou víru v to, že ekonomické zpomalení bude pouze dočasné, proto společná měna část předchozích ztrát umazala. Centrální banka musí nejprve vyhodnotit celou situaci, k čemuž potřebuje více času. V dalším načasování tak bude klíčovou událostí březnové zasedání, kdy bude představena aktualizovaná prognóza, včetně možné změny forward guidance ohledně dalšího vývoje sazeb. Ostatně již teď jsou tržní očekávání naladěna na zvýšení úroků až během roku 2020.

Newsletter