Průzkum ECB: Chudoba a nerovnost v Evropě roste

Evropané jsou stále chudší a nerovnost v Evropě stále roste. Takový vývoj je přitom patrný po celou dobu od Velké finanční krize. Naznačuje to studie Evropské centrální banky, která provedla rozsáhlé šetření o jmění evropských domácností.

Evropská centrální banka (ECB) prováděla v období let 2010-2014 rozsáhlý průzkum o finančních poměrech obyvatel Eurozóny. Data byla sesbírána u 84 tisíc domácností z 18 zemí platících eurem. O nepříliš pozitivních výsledcích průzkumu, které jsou nyní k dispozici, informoval Business Insider.

Na jedné straně vlastní 10 % domácností 51,2 % čistého bohatství a na druhé straně 5 % domácností má záporné čisté jmění (tedy hodnota jejich dluhů převyšuje hodnotu jejich majetku. Výsledky studie také naznačují, že od dob Velké finanční krize, která zbídačila řadu Evropanů, se nerovnost, a tedy chudoba chudých v Evropě stále zvětšuje.

Ta naše chudoba česká

Gini koeficient, což je index, který měří míru nerovnosti, se zvýšil, z 68 % na 68,5 %. To znamená, že Evropa se stala ještě o trochu více nerovným kontinentem. Prohloubil se také poměr mezi 80. a 20. percentilem, a to o 2,3 % (z 40,1 na 41). Podíl na bohatství nejbohatších 5 % domácností se zvýšil z 37,2 % na 37,8 %.

Vysokou polarizaci bohatství lze vysledovat i z dalších klíčových zjištění studie. Medián čistého bohatství Evropanů je 104 tisíc eur. Chudý 10. percentil však vlastní méně než jednu setinu mediánu; zhruba kolem 1 tisíce eur. Zato bohatý 90. percentil vlastní 496 tisíc eur, tedy pětinásobek mediánu. 95. percentil pak vlastní sedminásobek mediánu, tedy přibližně 743 tisíc eur.

 

Newsletter