„Psí“ strategie aneb Dogs of the Dow

Wall street – místo, které bylo za svoji mnoholetou historii svědkem nespočetného množství investičních nápadů a strategií. Jedna z nich vystupuje pod jménem Dogs of the Dow. Jedná se o stock-pickingovou strategii, kterou propagoval Michael B. O‘Higgins v 90. letech.

Uvedená investiční strategie se skládá z portfolia 10 akcií z indexu Dow Jones Industrial Average, které mají největší dividendový výnos k začátku investičního období. Jeho typická délka je jeden rok. Každá z akcií má pro dané období váhu 10 %. Tyto akcie pak investor drží celé investiční období. V následujícím období investor své portfolio rebalancuje, aby opět zahrnovalo aktuálních 10 nejvýnosnějších akcií z Dow Jones indexu s ohledem na dividendový výnos. Každý akciový titul by měl mít opět váhu 10 %. To zajistí určitou míru diverzifikace.

Myšlenka stojící za touto strategií je taková, že dividenda blue-chip společností (tj. společností, které jsou známy napříč státy, s dobrou reputací, jménem a pověstí ziskovosti i ve špatných časech) nereflektuje jejich aktuální kondici, oproti tomu cena se pohybuje dle ekonomického cyklu dané společnosti. Tedy společnosti, které mají největší dividendu vůči ceně, jsou na konci svého ekonomického cyklu a v budoucnu by měly svojí výkonností překonat trh.

Tato investiční strategie se však také stala terčem kritiky. John Tobey tvrdí, že strategie je příliš jednoduchá. Výběr by se měl, dle jeho slov, také tvořit dle vývoje ceny akcie, růstu hotovosti společnosti a zisků. Zajímavé je, že výzkum Roberta Arnotta a Clifforda Asnesse naznačuje, že pokud jsou dividendy vysoké, společnost předpokládá vysoké zisky. Je možné tento výzkum interpretovat v souvislosti s investiční strategií tak, že vybrané společnosti předpokládají vysoké zisky a tedy jejich cena by v budoucnu mohla růst.

Jak si tato investiční strategie vedla v minulosti? Dle serveru www.dogsofthedow.com, strategie Dogs of the Dow měla od roku 2000 průměrný roční výnos 8,3 %, což je v porovnání s Dow Jones Industrial Average o 3,4 % více. Stejně tak „psi“ porazili index S&P 500, který měl za stejnou dobu průměrný výnos 6,1 %. Výnos je počítán s reinvesticí všech dividend. Zajímavé je, že Small Dogs of the Dow mají od roku 2000 výnos o 1,8 % vyšší než Dogs a to 10,1 %.

„Malí psi“ se přitom skládají z pěti akciových titulů ze zmíněného výběru 10 akcií pro strategii Dogs of the Dow, které mají na začátku roku nejmenší absolutní hodnotu akcie.

Níže je přiložena tabulka s „psy“ pro letošní rok, s jejich cenou a dividendovým výnosem k 31. 12. 2014.

Společnost Cena akcie 31. 12. 2014 Výnos Patří mezi „malé psy“?
AT&T 33,59 5,48% ano
Verizon 46,78 4,70% ano
Chevron 112,18 3,82% ne
McDonald‘s 93,7 3,63% ne
Pfizer 31,15 3,60% ano
General Electric 25,27 3,48% ano
Merck 56,79 3,17% ne
Caterpillar 91,53 3,06% ne
ExxonMobil 92,45 2,99% ne
Coca-Cola 42,22 2,89% ano

Pro letošní rok vykazuje Dow mírný pokles ani ne o procento (ke čtvrtečnímu závěru), zatímco Dogs of the Dow po sečtení jejich výkonnosti mají zhodnocení mírně kladné (0,4 % bez započtených dividend). Psům z Dowova indexu se tedy pro letošní rok daří zatím vcelku dobře. Co si o této manuální strategii myslíte vy?

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter