Evropské výnosy klesají, americké rostou. Dolar se obchoduje v mírné ztrátě nad 1,0840 za euro. Koruna obrátila do lehkého zisku pod 25,35 za euro.

Recese. Špatná pro vaši peněženku, dobrá pro vaše zdraví

V dobách, jako je ta současná, kdy ekonomika, jak se zdá, šlape na plné obrátky, lidé často zapomínají, že kapitalismus je inherentně spojen s hospodářskými cykly. Jinými slovy, po veselém období expanze obvykle přichází ponuré období recese. Ty přitom mají nepopiratelné negativní dopady na společnost, jako je zejména vysoká nezaměstnanost, zpomalený rozvoj podnikání a stagnující růst.

Člověk by si tedy mohl myslet, že na recesi nemůže být nic dobrého. Příjmy z ekonomických aktivit klesají a vy si pak můžete dovolit méně potěšení. Může vám to však recese vynahradit něčím jiným? Data ukazují, že ano. Již v minulosti byl předmětem zkoumání ekonomů vztah mezi výkonem ekonomiky a mírou úmrtnosti, nová studie zpracovaná pro americký Národní úřad pro ekonomický výzkum (National Bureau of Economic Research, NBER) však na celou záležitost vrhá jasnější světlo.

Končíte školu během recese? Bude z vás kriminálník

Christopher J. Ruhm se zaměřil na analýzu historických časových řad Spojených států, a to od roku 1976 do roku 2013. Tato data obsahují údaje o čtyřech těžkých recesích, přičemž roky recese autor studie definuje tak, že ekonomika byla v hospodářském útlumu a trpěla vysokou nezaměstnaností alespoň šest měsíců z daného roku. Jako proxy proměnnou pro závažnost recese ekonom použil právě míru nezaměstnanosti.

A jak se zdá, doby hospodářského poklesu jako by řadě Američanů doslova zachránily život. Ruhm ve svém výzkumu odhalil souvislost mezi hospodářskými propady a mírou úmrtnosti, a sice v tom smyslu, že v dobách recesí míra úmrtnosti klesá. Čím je pak recese horší, tím silnější tento vztah je. Jinými slovy, mezi výší nezaměstnanosti a mírou úmrtnosti existuje významná negativní korelace. Nejsilnější korelace byla detekována při recesích v letech 1976 a 1995, naopak při poslední recesi započaté v letech 2007 až 2008 byla slabší, nicméně to může být dáno faktem, že před rokem 2007 míra úmrtnosti výrazně poklesla.

 

Jak tedy naznačuje server Chicago Policy Review, který o studii informoval, recese bývá špatná pro vaši peněženku, ovšem může být prospěšná pro vaše zdraví. Ruhm si svá zjištění totiž vysvětluje tak, že během hospodářských poklesů lidé omezují chování s negativními zdravotními následky. Typicky jde o konzumaci alkoholu a kouření, což jsou podle autora pro řadu lidí luxusní statky, které se pro část obyvatelstva stávají během dob nízkých příjmů či jejich výpadků způsobených nezaměstnaností nedostupné.

Na tento mechanismus mohou přirozeně mít vliv i ceny těchto produktů. Ruhm uvádí příklad islandské finanční a hospodářské krize z let 2008 až 2011, kdy cenový index dováženého zboží vzrostl o zhruba 40 %. Mezi zboží, které Island dováží, pak mimo jiné patří i tabákové výrobky a alkohol, kterých se zvýšení cen rovněž ve velké míře dotklo. Spotřeba těchto statků pak na Islandu vlivem významného zvýšení cen klesala.

Ovšem na druhou stranu, také rozpad Sovětského svazu v roce 1991 byl spojen s recesí, nicméně zde došlo k tomu, že průměrná délka života klesla o 6,6 let. Vysvětlení pak může mimo jiné ležet v tom, že cena alkoholu se zde naopak významně snížila. Zdá se tedy, že v souvislosti se vztahem hospodářských poklesů a mírou úmrtnosti je třeba identifikovat dílčí faktory spojené s průběhem hospodářských cyklů, které ovšem jednání spotřebitelů ovlivňují mnohem přímočařeji.

Nejlepší indikátor recese? Sex a dítě, tvrdí ekonomové

Newsletter