Evropské i americké výnosy klesají. Dolar se obchoduje ve ztrátě nad 1,0850 za euro. Koruna se obchoduje nad 25,35 za euro.

Růst mezd zaostává o polovinu za růstem ekonomiky

V prvním čtvrtletí 2015 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 2,2 procenta, reálně se zvýšila o 2,1 procenta. Medián mezd činil 21.143 korun.

Růst reálných mezd zaostal v prvním čtvrtletí poměrně výrazně za růstem ekonomiky. Vlastně je oproti expanzi hospodářství pouze poloviční. Na druhou stranu je třeba uvážit, že meziroční výsledek za první kvartál je ovlivněn relativně vysokou srovnávací základnou z prvního loňského čtvrtletí. Klíčovým důvodem pomalejšího růst mezd je fakt, že řada nově otevíraných pracovních pozic je určena pracovníkům, kteří mohou počítat pouze s podprůměrnou mzdou. Jde často o absolventy nebo osoby, které byly v předchozích letech, poznamenaných krizí a recesí, nezaměstnané. Konkrétně například pozice určené administrativním pracovníkům představují zhruba hned celou čtvrtinu nově otevíraných pozic, přitom pracovník v administrativě v průměru svojí mzdou dosáhne pouze asi na dvě třetiny souhrnné mzdy průměrné.

V nepodnikatelské sféře je rychlejší růst mezd dán vládním navýšením platů státních zaměstnanců loni v listopadu a letos v lednu.

V následujících kvartálech lze čekat mírné zrychlení tempa růstu mezd, za celý letošní roky porostou mzdy reálně o zhruba 2,5 procenta. V roce 2016 už lze očekávat rychlejší růst mezd v podnikatelské sféře, a nikoli – jako nyní – ve sféře nepodnikatelské. Růst mezd by měl v roce 2016 v nominálním vyjádření citelně převýšit hodnotu tří procent, přičemž lze očekávat, že se na pracovní trh vrátí fenomény spjaté s předkrizovou situací, včetně přetahování vhodných zaměstnanců.

Newsletter