Růst, nebo stabilita. To je oč v ČNB běží

Česká národní banka na svém zářijovém zasedání ponechala úrokové sazby beze změny. Pro část trhu mohli být překvapením dva jestřábi, kteří zvedli ruku pro úrokový hike o 25 bazických bodů. Potvrdilo se tak, co bylo některými členy bankovní rady zmíněno již dříve. Centrální banka není v situaci, kdy by zvažovala možnost snížení sazeb. Naopak. Růst sazeb, nebo jejich stabilita – to je oč v ČNB běží.

Dosavadní ekonomický vývoj je dle hodnocení centrální banky převážně v souladu se srpnovou prognózou. Česká ekonomika roste solidním tempem, přičemž aktuální ekonomické údaje naznačují pokračování v tomto trendu. Míra nezaměstnanosti se stabilizovala, stav trhu práce je vinou počtu volných pracovních míst a přetrvávající silné poptávky stále napjatý. Tržní mzdy si tak udržují vysokou dynamiku, netržní rostou dokonce nad očekávání. Inflace se pak vinou zejména jádrové složky nachází nad srpnovým odhadem.

Poměrně silnou odchylku je možné pozorovat u kurzu koruny. Jeho průměrná hodnota je ve srovnání s prognózou pro třetí čtvrtletí o třicet haléřů slabší, což je dílo především globálních faktorů. Jak během tiskové konference uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok, jde o silný faktor působící na celkové uvolňování měnových podmínek v domácí ekonomice.

Celkově byla rizika výhledu inflace na horizontu měnové politiky vyhodnocena jako poměrně výrazná v obou směrech, tj. proinflační i protiinflační. V souhrnu je ale ČNB označila za lehce proinflační s důrazem na měnový kurz koruny. V opačném směru působí nižší výhled zahraničních cen a případné zpomalení růstu zahraničí, zejména našich obchodních partnerů. Za nejistoty byl opět označen sílící protekcionismus a neřízený brexit.

Co se týče dnešní debaty o sazbách, dva centrální bankéři hlasující pro zvýšení odpovídají výraznému zesílení rizik výhledu inflace. Tito jestřábi argumentovali tím, že se proinflační rizika, jako je například růst mezd a oproti prognóze citelně slabší kurz, prohlubují více než ta protiinflační. Jejich rozhodnutí bylo ostatně v souladu s tím, co ukázal model centrální banky již na srpnovém zasedání, upozornil Rusnok.

Nakonec ale převážila většina bankovní rady hlasující pro stabilitu sazeb. Svou argumentaci přitom postavila na tom, že zpomalování zahraničí, a to nejen Německa jakožto klíčového obchodního partnera, ale například i Slovenska, se v české ekonomice projeví dříve či později. Současné inflační tlaky akutní hike nevyžadují. Naopak, náklady spojené s ukvapeným zvýšením sazeb a s jejich možným následným snížením jsou větší než ty plynoucí z úrokové stability.

Podle Rusnokových slov nebyla dnešní debata jednoduchá, což nejlépe potvrzuje samotný poměr hlasů 5:2. Z toho lze zároveň vyčíst, že na příštích zasedáních se bude tento scénář pravděpodobně opakovat. Nelze tedy počítat s tím, že by se diskuze vedla o možnosti snížení úroků, ale naopak s jejich případným zvýšením, nebo stabilitou. K tomu aby úroky klesly, by dle guvernéra muselo dojít na realizaci zahraničích rizik, z domácího makro hlediska k tomu žádné důvody nejsou. Rusnok navíc poukázal na to, že by se muselo jednat o hodně dlouhodobý výhled, který centrální banka nevytváří.

Výstup z dnešního zasedání vyzněl více v jestřábím duchu, což potvrdilo posílení kurzu koruny. Na druhou stranu, mnohem větší váhu bude mít až listopadové setkání centrálních bankéřů, kdy bude zveřejněna aktualizovaná prognóza. V ní se dá předpokládat, zejména vlivem zahraničí, mírné zhoršení výhledu, včetně kurzu koruny. To by nemělo být nikterak extrémní, avšak mohlo by podpořit prognózu stability sazeb po zbytek roku, se kterou stále pracujeme.

Posílení koruny je žádoucí z hlediska utažení měnových podmínek. Nečekáme však, že by se dnešní pohyb dlouhodobě udržel, případně dále zesílil. V tom bude bránit zejména aktuální situace na zahraničních trzích, která se nese ve znamení rizikové averze. Rizika koruny pro nejbližší týdny proto stále považujeme za nakloněná ke slabšímu kurzu. 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter