Seriál investičních nápadů: Hodnocení po výsledcích

Na světě je zhruba 65 tis. veřejně obchodovaných firem, ovšem pouze pár z nich je lídrem sektoru. Jak je poznat? O těch největších (Apple, Daimler, Exxon, atd.) píší noviny každý druhý den, o těch menších píši já v Seriálu investičních nápadů. Nejen to, do jejich akcií vkládám své peníze s průměrným čistým zhodnocením 13,7% p.a. za posledních devět let. ​​​

Zbytek představených firem již ohlásil výsledky za třetí kvartál, je tedy čas na shrnutí. Pokud nebude zmíněno jinak, považuji nastíněnou investiční tezi za nadále platnou a akcie si ponechávám. V případě, že došlo k událostem, které z mého pohledu tezi vyvrací, výslovně to uvedu. Nebudu – až na dvě výjimky – hodnotit vývoj cen akcií, protože je snadno dohledatelný v Roklen Ratingu.

SSP Group

Nové CEO Kate Swan se podle plánu daří zlepšovat efektivitu SSP Group. Tržby (Same-Store) poskočily v roce 2015 o 3,7% a provozní zisk vyrostl o 17,6%. Volné cash-flow ve výši 55 mil. GBP bylo použito na splátku dluhu, který se tak snížil na 1,9 násobek EBITDA, a na výplatu dividendy (4,3 pence za letošek). Potěšující je předpokládaný růst provozní marže o 50 bázických bodů na 5,3%, kterého bylo dosaženo úsporami na mzdách, a zefektivněním provozů (logistika, standardizace receptů, nakládání se zbytky a odpady). SSP se dále daří organicky růst (Contract Wins) v zatím nejádrových oblastech (především Severní Amerika a Asie). Investiční teze potvrzena.

New Flyer

O výsledcích New Flyer jsem informoval v minulém updatu. Tržní reakce (+20% od té doby) byla pozitivní, a reflektuje zlepšenou ziskovost v roce 2016. Tím se zároveň vyčerpala podstata investičního nápadu ohledně úspor z akvizice NABI. V dlouhém horizontu samozřejmě zůstává ve hře konsolidace odvětví a růst tržního podílu, ale momentálně je prostor omezený.

Helmerich & Payne

HP reportovala čistý zisk pro 2015 (fiskál končí 30. září) ve výši 422 mil. USD, a tržby 3,2 mld. USD. Cena ropy setrvává na nízkých úrovních a management přirovnává situaci v sektoru k roku 2003 (vrchol útlumu, z něhož se ovšem zrodila břidlicová revoluce). Z konferenčního hovoru stojí za zmínku dvě informace. Úspory E&P firem dopadají bez rozdílu na všechy typy vrtacích souprav – AC soupravy si nevedou o moc lépe než starší dieseleové, takže jejich relativní podíl neroste (součást teze). V delším horizontu ovšem tento scénář nadále považuji za pravděpodobný, protože AC vrtáky přináší firmám znatelné úspory a jejich efektivita v reálných podmínkách (počet dnů na daný úkol) vzrostla meziročně o zhruba 15%. Z lepší stránky, HP si drží poměrně stabilní marži – nižší denní sazbu kompenzují úspory.  Management tedy neočekává, že by společnost byla nucena snížit dividendu nebo si na ni půjčovat na dluhopisovém trhu.

Signet Jewelers

Růst tržeb ve třetím čtvrtletí o 3,3% (odpovídá organickému Same-Stores Growth) přinesl tržby 1,26 mld.USD, a provozní zisk 33,6 mil. USD (marže 2,8% vs 0,9% loni). Nutno říct, že třetí kvartál je pro klenotníky nejméně výdělečná část roku (časování svateb). Obvykle tvoří méně než desetinu zisku, a proto nejsou údaje až tolik vypovídající. Slabost celkového retailového trhu v USA i nikterak výrazné výsledky konkurenta TIF přinesly chladnou tržní reakci. Z delšího hlediska, Signet pokračuje v transformaci obchodů Zale (akvizice okolo níž se točila investiční teze), a výsledky změn bychom měli vidět v následujících dvou kvartálech.

Parrot

Trh již před výsledky akciím nevěřil a tak bylo dosaženo stop-lossu, který jsem stanovil (jakožto u jediného z mých dosavadních nápadů) na -25%. Za prvních devět měsíců 2015 tržby Parrot rostly o 33% nominálně na 218 mil. EUR. Segment dronů, který nyní tvoří polovinu tržeb dosáhl růstu 139%, pokles v automobilovém segmentu se zmírnil na pokles o 11% (v roce 2014 to ve stejném období bylo – 38%). Hrubá marže poklesla meziročně z 53% na 46% především vlivem posílení USD vůči EUR. Čistý zisk vzrostl na 6,1 mil. EUR., a jak bylo naznačeno v tezi, právě ziskovost je nadále hlavním problémem. Z toho důvodu Parrot minulý týden ohlásila navýšení kapitálu a akcie rázem ztratily další třetinu hodnoty. Možnost navyšování kapitálu jsem podcenil, alespoň tedy stop-loss předešel výraznější ztrátě.

QAD Inc.

Kvartální tržby dosáhly 68 mil. USD, což ve srovnání s loňským rokem znamená pokles (74 mil. USD). Po očištění o měnové vlivy se jedná o 2% úbytek. Rovněž v profitabilitě QAD zaostala, hrubý zisk činil 37 mil. USD (54% hrubá marže), minulý rok to bylo 40,9 mil. USD (55% hrubá marže). Na QAD očividně doléhá zpomalení v průmyslu, které je patrné z výsledků jiných industriálních podniků (sleduji například Cognex, Allied Motion či Danaher). Kvůli rozšiřujícímu se negativnímu sentimentu v tomto odvětví nepovažuji investiční tezi za nadále platnou.   

Newsletter