Signál „vyšší po delší dobu“

Zdroj: Depositphotos

Novozélandská centrální banka (RBNZ) hlásí dosažení vrcholu sazeb v cyklu na 5,5 %. Agregátní poptávka slábne, vyšší sazby působí na domácnosti i firmy, včetně ochlazení realitního trhu. Podporou zůstává turismus, u něhož se setkáváme s kapacitními omezeními přidávajícími na proinflačních tlacích.

Fiskální politika bude dle výhledu banky méně inflační než v předchozích letech. Pokračuje rozvolňování v dodavatelských řetězcích. Trh práce zůstává napjatý. Dlouhodobá inflační očekávání zůstávají ukotvená. Krátkodobá jsou podle centrální banky na sestupu. Rizikem je delší období zvýšené inflace nad cílem mající dopady zejména na očekávání domácností.

Právě domácnosti vykazují dle šetření mnohem větší citlivost na zvýšenou inflaci, která následně ovlivňuje jejich očekávání. To je podle nás zjištění, které může být společné pro vícero ekonomik, včetně té americké. Viděli jsme ostatně, že (dlouhodobá) inflační očekávání amerických domácností vykázala dle posledních dat nárůst, nehledě na to, že faktory tradičně je ovlivňující jako ceny energií nebo benzínu klesly.

Zdroj: RBNZ
Zdroj: RBNZ

Sazby je dle RBNZ každopádně potřeba udržet vyšší po delší dobu, aby mohly dále omezit celkovou poptávku. Centrální banka očekává, že se inflace vrátí do pásma inflačního cíle 1-3 % ve třetím čtvrtletí 2024. V tu dobu je rovněž očekáváno první snížení úrokových sazeb.

Novozélandský dolar oslabil, výnosy zejména ve středních splatnostech klesají. Výnos dvouletého instrumentu klesl o zhruba 40 bodů. RBNZ začala zvyšovat sazby dřív než většina centrálních bank z vyspělých ekonomik. Nehledě na možné odlišnosti, strategie vyšší po delší dobu je potvrzením charakteru ekonomického prostředí, které je s ohledem na inflaci více než společné pro většinu ekonomik.

Zdroj RBNZ, Bloombegr, Reuters

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter