Stojíme před lékovou krizí?

Jedním z méně diskutovaných problémů současného světa je tzv. antibiotiková krize. S tím, jak se intenzivně množí počet vůči běžným lékům imunních bakterií, měl by růst i zájem o nové farmaceutické inovace. O tom je přesvědčen bývalý předseda oddělení asset managementu v Goldman Sachs a současný šéf mezinárodní komise pro výzkum antimikrobiální rezistence, Jim O‘Neill.

Bývalý ekonom, který je znám především ve spojitosti s vytvořením termínu BRIC, jenž symbolizuje skupinu rozvojových trhů Brazílie, Ruska, Indie a Číny, varoval ve své studii před blížící se lékovou krizí. K jejímu zamezení je dle O‘Neilla potřeba založit v amerických dolarech denominovaný dvoumiliardový světový fond pro výrobu nových léčiv. Ten by měl být financován z rozpočtů farmaceutických společností, které by tímto způsobem společně eliminovaly rizikovost a nákladnost počáteční fáze vývoje nových léků.

O‘Neill je přesvědčen, že rostoucí počet imunních bakterií je způsoben nadužíváním existujících léčiv, a proto je potřeba firmy motivovat k urychlenému jednání. Potenciální náklady z nečinnosti by totiž světovou ekonomiku mohly vyjít až na 100 bilionů dolarů.

„Po několik dekád nebyla vytvořena žádná nová třída antibiotik,“ upozorňuje ve své studii O‘Neill. „Současná léčiva postupně ztrácí svou efektivitu s tím, jak roste odolnost jednotlivých bakterií. Proto je potřeba, abychom společnými silami nakopli proces inovace v oblasti léčiv a zabezpečili tak fungování současné medicíny, jak ji známe,“ přepisuje slova dokumentu server CNBC.

V oblasti inovací léčiv se dnes angažuje velice málo firem. Je tomu tak především z důvodu nákladnosti a rizikovosti, se kterou je vývoj nových léčiv intenzivně spojen. Společnosti se jednoduše zaměřují pouze na výrobu již aplikovaných léků, čímž si tak udržují odstup od případného selhání, pokud by novinka nezabírala.

O‘Neillův nápad podporují i některé farmaceutické společnosti. „Odolnost bakterií vůči pravidelně používaným lékům je nesmírně složitý problém poškozující veřejné zdraví,“ je přesvědčen Patrick Vallance, prezident oddělení výzkumu a vývoje farmaceutické společnosti GSK, která jako jedna z mála pokračuje v inovacích. „Z toho důvodu také podporujeme jakýkoliv nápad, jak modernizovat stávající investiční model do výroby nových léčiv,“ dodal. Dle Vallance je toto jediný možný způsob, kterým lze předejít nedozírným následkům plynoucích z nefunkčních léků a léčebných procesů.

Newsletter