Švédsko: Jak být nejlepší zemí pro ženy?

Přední místa žebříčků, ať už jde o výchovu dětí, o pomoc ostatním či o environmentální udržitelnost, nejsou pro Švédsko žádnou neznámou. Nedávno bylo dokonce označeno za nejlepší zemi pro ženy. Jak se s genderovou nerovností bojuje po švédsku?

Pořadí nejlepších zemí pro ženy vychází z průzkumu mezi 9 tisíci ženami, který udělala firma BAV Consulting ve spolupráci s Pensylvánskou univerzitou. Kromě Švédska najdete na prvních příčkách žebříčku také Kanadu, Nizozemsko či Norsko.

Švédsko: Šestihodinová pracovní doba? Až příliš drahý luxus

Švédská vláda považuje rovnost mezi muži a ženami za jeden ze základních stavebních kamenů tamní společnosti. Genderovému tématu je zde dokonce věnováno celé ministerstvo. Pokud se zeptáte Asy Regner, tamní ministryně pro rovnost žen a mužů, zjistíte, že Švédsko není nejlepší zemí pro ženy náhodou; stojí za tím celá desetiletí práce.

Dávky sociálního zabezpečení jsou zde vypláceny podle individuálních potřeb, nikoli podle kolektivních potřeb rodiny. „Orientujeme se na pracující jedince bez ohledu na pohlaví,“ citoval Business Insider švédskou ministryni.

Švédský zákon o diskriminaci pak požaduje, aby všichni zaměstnavatelé „aktivně usilovali o konkrétní cíle na podporu rovnosti mezi muži a ženami.“ A ustanovení o stejné mzdě za stejnou práci zde není jen tak na ozdobu.

Společnosti s více jak 25 zaměstnanci musí každoročně analyzovat rozdíly mezi muži a ženami a jejich platy. Firmy, kde jsou odlišnosti příliš velké a neopodstatněné, anebo se zaměstnavatelé nesnaží o zmenšení mezery, čelí riziku vysokých pokut.

Švédsko: Přebytek rozpočtu z daní? Nechceme…

Švédskou rodičovskou dovolenou lze považovat za jednu z nejštědřejších na světě. Rodiče si mohou vybrat 480 dní až do 8 let věku dítěte, kdy je jim vypláceno 80 % jejich platu. Devadesát z těchto dnů je pak určeno výhradně otcům.

Tato politika umožňuje flexibilní propojení soukromého a pracovního života a rozdělení času mezi kanceláří a domovem podle potřeb rodiny. Pomáhá také zmírnit diskriminaci, které ženy na trhu práce často čelí.

Avšak švédská ministryně stále není spokojená. Chtěla by dosáhnout toho, aby si ženy a muži vybírali rodičovskou dovolenou ve stejném poměru. V roce 2014 si totiž ženy vybraly 75 % z oněch 480 dní a muži jen 25 %.

Newsletter