Syndrom zhroucení včelstev. Budeme mít ještě co jíst?

Především v létě, které již klepe na dveře, nás včely dokáží pěkně rozčilovat. Nejenže kolem nás nebezpečně lítají, ale píchnutí od nich také pěkně bolí. Navzdory tomu bychom ovšem neměli zapomínat, jak jsou nejen pro přírodu, ale i pro samotného člověka důležité. Nicméně v posledních letech v médiích přibývají články, které varují, že včelí populace vymírá. Kdo za to může a co to pro nás znamená?

Při představě, že by všechny včely vymřely, řadu lidí napadne, že přijdeme zejména o med a související produkty. To ovšem zdaleka není všechno. Třebaže jde o vedlejší produkt včelí činnosti, včely v přírodě fungují jako klíčový prostředník pro opylování mnoha rostlin. Tyto nepatří k tzv. větrosnubným rostlinám, které se dokáží opylovat samy pomocí větru, ale o přenos se musí postarat právě včely. Řadu z nich přitom potřebují zvířata ke své obživě, anebo se přímo používají k produkci potravin určených pro lidi.

Ekonomie kávy: Vykořisťování v plném proudu?

Jinými slovy, včely jsou důležitým faktorem, který udržuje náš potravinový řetězec v chodu. Bez nich bychom například neměli téměř žádné ovoce, zeleninu, luskoviny či některé obiloviny, ale rovněž by vymřely některé druhy zvířat. Zejména v posledním desetiletí však přicházejí varovné zprávy, že včelí populace vymírá. To přitom není náhoda; v roce 2007 se ve Spojených státech najednou začaly objevovat tisíce prázdných úlů.

Výmluvný obrázek k tomu poskytuje Microbe Wiki, na kterém lze sledovat, jak přibližně od 50. let minulého století počet včelích kolonií produkujících med v USA postupně klesal, až včelaři začali z ničeho nic nacházet prázdné úly.

Nejprve byl tento jev pozorován jen v Severní Americe, postupně se ale začal objevovat i v evropských zemích, a to především v Polsku, Španělsku, Itálii, Švýcarsku a Německu. Jak ovšem ukazuje Business Insider opět na datech USA, úbytek včel v čase velmi kolísá. V poslední době by však včelí populace měla v USA stagnovat, přičemž celosvětově růst, alespoň podle statistik. Nicméně jde pouze o odhady, jelikož přesně se včely přirozeně spočítat nedají.

Too hot to work: Globální oteplování jako ekonomická katastrofa

A proč vlastně včely z úlů hromadně mizely či mizejí? To nikdo přesně neví. A právě proto je tento „syndrom zhroucení včelstev“ (colony collapse disorder) dosud nevyřešeným mystériem trápícím hlavně včelaře, nicméně měl by začít trápit i všechny, kteří jsou spokojeni s naší současnou stravou, jež ve značné míře závisí právě na dostatečně široké a zdravé populaci včel.

Jak jsme již uvedli, příčiny hromadného vymírání včelích kolonií zatím nejsou uspokojivě zmapovány, nicméně ke žhavým adeptům na viníky patří například klimatická změna, rozličné druhy patogenů, geneticky modifikované plodiny, ale i elektromagnetické záření mobilních sítí či „násilné“ odebírání medu, z kterého se pak včelám nemůže dostat výživných složek podporujících jejich imunitu.

Nejčastěji je však vymírání včel  připisováno na vrub stále častějšímu používání pesticidů a dalších chemikálií v přírodním prostředí, jako jsou hlavně neonikotinoidy. Evropská unie již proti těmto pro včely nebezpečným látkám připravuje novou regulaci. Nicméně budoucnost řešení včelí krize možná tkví také ve vyvinutí robotických včel, které by zajistily umělé opylování dotčených rostlin.

Svět umírá na vlastní medicínu

 

Newsletter