Taková je doba aneb Kouzlo (ne)kumulativních preferenčních akcií

Americká společnost Markel Corporation, jedna z nejstarších pozic v našem portfoliu, provedla minulý týden pozoruhodnou transakci. Vydala nekumulativní preferenční akcie v objemu 600 milionů dolarů. Co je na tom zvláštního?

Preferenční akcie jsou poměrně běžná věc, většina z nich však má podobu tzv. kumulativních. Nekumulativní preferenční akcie jsou vzácnější a jsou možná překvapivě vydávány bankami a pojišťovnami. Ty vydané Markelem mají kupón 6 % ročně, který se po pěti letech mění na plovoucí ve výši pětiletého Treasury + 5,662 %. Protože jde o akcie, nemá Markel povinnost kupón vyplácet. V případě, že ho nevyplatí, nemůže v daném období vyplácet dividendu na své běžné akcie a nemůže kupovat vlastní akcie. To je velice mírný postih pro společnost, která běžné dividendy neplatí a ani platit nehodlá. Rozdíl mezi nekumulativními a kumulativními preferenčními akciemi je v tom, že u kumulativních je potřeba nejdříve doplatit všechny předešlé nevyplacené dividendy, aby měla společnost znovu volné ruce. Preferenční akcie navíc nemají splatnost a jsou součástí vlastního jmění. Tím pro Markel jako pojišťovnu znamenají posílení kapitálové přiměřenosti.

Kupón ve výši 6 % je velice levná forma financování akciového kapitálu. V případě stresu je navíc jeho platba dobrovolná. Markel je velmi solidní společnost a zcela jistě vydává tyto preferenční akcie s úmyslem vyplácet kupón pravidelně, ale dvojí opcionalita, která je s nimi spojená, tedy možnost přerušit výplatu kupónu a možnost preferenční akcie v určitých intervalech odkoupit, dělají tuto transakci pro Markel velmi výhodnou. Jako akcionář z toho mám radost.

Každá transakce však má dvě strany a je na místě se zeptat, kdo vlastně kupuje preferenční akcie, které nebude moci prodat (jejich uvedení na burzu se totiž neplánuje), nemají určenou dobu splatnosti a nemají zajištěnu pravidelnost výplaty kupónu.

Nominální hodnota těchto akcií bude 1000 dolarů a nebudou veřejně obchodovatelné. Z toho je zřejmé, že jsou určené pro institucionální investory. Zajímavé také je, že na prvním prospektu byli uvedeni jen dva manažeři emise (Wells Fargo a Citigroup). To by naznačovalo, že možná nebude potřeba vynaložit velké prodejní úsilí k umístění emise, ale že kupci jsou již připraveni. Dokonce se domnívám, že impuls k této transakci nevyšel od Markel, ale právě od budoucích kupců.

Když se podíváme na svět například očima správce velkého penzijního fondu, zjistíme, že není zrovna v záviděníhodné situaci. Musí vydělat na budoucí závazky fondu a doby, kdy se mohl spolehnout na pěkný výnos dluhopisové části portfolia, jsou dávno pryč. Hlad po pravidelném pevném výnosu je obrovský. Dokonce tak velký, že je ochoten k nákupu nekumulativních preferenčních akcií.

Absence jejich obchodovatelnosti mu pravděpodobně umožní účtovat je v ceně pořízení i v případě, že bude výplata dividend na čas přerušena. Z účetního pohledu bude mít downside ošetřen a pokud bude Markel dividendu pravidelně vyplácet, 6% výnos pro něho bude sedmé nebe.

Některé věci, které vidíme v této transakci, se možná dají i zobecnit. Účastníci trhu převážně očekávají, že nízké úrokové sazby zde budou velmi dlouho a reálné úrokové sazby mohou být velmi dlouho záporné. Cokoliv, co platí nějaký pravidelný kladný reálný výnos, je velmi požadované. Doba celkově nahrává těm, kteří si mohou půjčovat ve srovnání s těmi, kteří musí kapitál umísťovat. Prostředí tak nahrává silnějším společnostem. Kdyby Markel neměl investiční rating, těžko by mohl tyto preferenční akcie takto výhodně upsat. Hlad po výnosu však nutí investory podstupovat vyšší a vyšší riziko, ať už je vyjádřeno kreditním rizikem protistrany, nebo cenou transakce.

Investujte opatrně!

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter