Teploty stoupají, kriminálníci se probouzejí

Léto už je v plném proudu a většina pracujících už se nemůže dočkat, až opustí dusnou kancelář a vyrazí si užívat tepla někam k vodě. Zároveň tak přichází doba varování před úpalem, spálením a nestřídmým pitím alkoholu na sluníčku. Nicméně s rostoucími hodnotami na teploměru sílí také docela jiné hrozby, před kterými vás opalovací krém, klobouk či řádný pitný režim moc neochrání.

Přinejmenším tedy ve Spojených státech. Jak totiž na několika grafech ilustruje server The New York Times, zejména v některých oblastech je vycházet ven ve slunečném počasí tak trochu hazardem, při kterém jde doslova o život. Tomu napovídá následující obrázek, který na příkladu devíti amerických měst porovnává, kolik lidí je v průměru postřeleno v chladný a v horký den.

Chladný den (cold day) je definován teplotou pod 50 stupňů Fahrenheita neboli pod 10 stupňů Celsia, horký den pak teplotou nad 85 stupňů Fahrenheita, tj. 29,44 stupňů Celsia. Z grafu je přitom zřetelné, že téměř ve všech městech přináší horké dny značně více obětí než ty chladné.

Končíte školu během recese? Bude z vás kriminálník

Výjimkou je pouze San Francisco, kde více obětí vychází na chladné dny, rozdíl je nicméně poměrně zanedbatelný. Naopak ve Filadelfii, kde je rozdíl největší, připadá na chladný den v průměru 2,6 obětí střelby, zatímco na horký den 4,4. Ve dnech s mírným počasím (pleasant day), kdy je teplota mezi hodnotami vymezujícími chladný a horký den, tedy mezi 10 a 29,44 stupni Celsia, je průměrný počet postřelených 3,4, uvádí The New York Times. Podobná přímá úměra mezi počtem obětí a výší teploty je patrná i v Chicagu.

Pokud se vrátíme k Filadelfii, je zajímavé, že zatímco počet venkovní střelby, která někoho zasáhla, poměrně věrně kopíruje nárůst teplot, frekvence střelby uvnitř zůstává přibližně stejná při jakékoliv teplotě.

Americká data za poslední roky pak také ukazují pozitivní korelaci mezi výší teploty a změnou v počtu vražd oproti předchozímu roku.

Mýtus imigranta kriminálníka. Co říkají data?

Korelace sice ještě neznamená kauzalitu, nicméně je možné, že příliš teplé počasí ovlivňuje lidskou psychiku a orientuje lidské chování velmi nebezpečným směrem. Pak by tedy bylo nasnadě začít se pořádně bát nejen léta, ale i tolik probíraného globálního oteplování.

Těsný vztah mezi násilnými trestnými činy a teplým počasím však není jen záležitostí USA. Podobně i server BBC ukazuje, že s tím, jak se zvyšují teploty, plynule roste míra násilné kriminality také v Londýně.

Co však může být vzhledem k výše uvedenému tak trochu překvapením, je to, že frekvence vloupání či loupeží zde vykazuje opačnou tendenci, tedy s nárůstem teplot klesá. Vysvětlení může spočívat v tom, že zatímco u vražd, respektive násilné kriminality, budou obecně hrát roli hlavně spontánní reakce a emoce, u majetkové kriminality v podobě vloupání a loupeží lze předpokládat převahu racionálních motivů, na které bude mít počasí přirozeně menší vliv.

Efekt rozbitého okna aneb květinami a zelení proti násilí a kriminalitě

 

Newsletter