Tesco pohledem Elliotových vln. Růst o 94 procent?

Ač domácím trhem britský maloobchodní řetězec Tesco podniká v necyklickém a relativně stabilním odvětví – zaměřen zejména na potraviny, doplňkově finance a telekomunikace – kurs jeho akcií je poměrně volatilní. Důvodem je mimo jiné expanze řetězců Lidl a Aldi na britský trh, kde Tesco hájí třetinový podíl. Tesco na tyto kroky konkurentů reaguje snížením cen, které má dopad na výsledky hospodaření a pokles cen akcií.

Proč Elliottovy vlny

Na možný vývoj akcií Tesco pohlédneme skrze Elliottovy vlny. Považuji je za vhodný indikátor technické analýzy k predikci budoucího vývoje trhu a osvědčily se mi při práci s „ostrými“ daty.

Elliottovy vlny jsou složeny z pěti základních impulsních vln a třech vln korekčních. Impulsní vlny se označují číslicemi a korekční písmeny. Korekční vlna může být složena buď z trojúhelníku (3-3-3-3-3), roviny (3-3-5) nebo cik-cak (5-3-5). Grafické znázornění impulsních a korekčních vln naleznete na obrázku 1.

Co říkají o akciích Tesco?

Akcie Tesco se obchodují na dně čtvrté korekční vlny viz obrázek níže, na kterou by měla navazovat rostoucí pátá impulsní vlna. V rámci této čtvrté fáze procházejí akcie Tesco Plc od roku 2007 do současnosti cenovou korekcí při krátkodobém snížení volatility. V tabulce níže to dokumentují klesající rozdíly mezi maximem a minimem. Pro názornou ukázku jsem si vrcholy označil písmeny a až e viz také obrázek níže.

Volatilita Tesco Plc v období od roku 2007 po současnost

Vlna A

Vlna B

Vlna C

Vlna D

Vlna E

76 %

61 %

61 %

50 %

38 %

 

Z tabulky lze dovodit, že se akcie Tesco nachází v trojúhelníkovém pásmu, které je složeno z šesti vrcholů. Počátkem roku cena akcií otestovala devítiletá minima na úrovni 282 liber a následně se od podpory odrazila.

U hodnoty 282 liber je silná technická úroveň podpory a především rostoucí trendová čára (na grafu označena modře). Možný obrat potvrzuje i Fibonacciho expanze (je postavena na dvou vlnách a určena pro určení vln dalších.) Expanze stanovila úroveň konce čtvrté vlny na hodnotě 290 liber. Viz obrázek 2.

Po aplikaci indikátoru Fibobacci retracement na vlnu z roku 2013 cena akcií Tesco výrazně neprorazila úroveň 161.8 % technické úrovně na hodnotě 286 GBP viz obrázek 3.

Prostor pro růst?

Podle Elliottovy analýzy by nyní měla být korekční fáze dokončena a očekává se nástup páté rostoucí vlny s možností nárůstu až k úrovni 587 liber (+94 %). Je tedy pravděpodobné, že akcie Tesco Plc budou pokračovat v rostoucím trendovém kanálu a mohou v první fázi atakovat proražení symetrického trojúhelníku.

Autor je makléř společnosti FINANCEZLÍN, a.s.

Newsletter