The Ugliness Premium: Lepší než ošklivý? Velmi ošklivý!

Možná jste už slyšeli o tzv. „prémii za krásu“ (the beauty premium) označující hypotézu, podle které mají krásní lidé vyšší mzdy než ti méně krásní. Avšak nemusíte se bát, že by svět byl skutečně tak nespravedlivý. Velmi oškliví lidé si totiž také přijdou na dost peněz.

Alespoň takové jsou závěry studie Satoshiho Kanazawa a Mary C. Still, která byla publikována v Journal of Business and Psychology. Ekonom a ekonomka se v rámci své práce snažili prozkoumat mystérium, o kterém se hovoří buď jako o „beauty premium“ anebo jako o „ugliness penalty“.

Podle těchto v ekonomii již poměrně široce diskutovaných konceptů jsou zaměstnanci, kteří zrovna neoplývají fyzickou krásou, v práci systematicky diskriminováni prostřednictvím nižších mezd. Průměrně nižší mzda určité skupiny lidí v relaci k ostatním zaměstnancům však ještě automaticky neznamená, že se jedná o diskriminaci. O té lze mluvit jen v případě, pokud dva pracovníci odvádí stejnou práci (a v obdobné kvalitě) a každý z nich pobírá jinou mzdu.

Výzkumníci z London School of Economics a z University of Massachusetts se tak rozhodli podívat na reálná data a empiricky si ověřit, zda tomu tak skutečně je. Využili k tomu National Longitudinal Survey of Adolescent to Adult Health, jehož tvůrci hodnotili fyzickou atraktivitu účastníků při rozhovorech na škále od jedné do pěti. Dataset složený z dat 15 tisíc osob obsahoval mimo jiné údaje o zdraví, vzdělání a samozřejmě o mzdách.

 

Když dali autoři dohromady informace o stupni atraktivity a o výši výdělku, zjistili, že lidé, kteří byli hodnoceni jako velmi neatraktivní, vydělávají mnohem více než ti, kteří byli hodnoceni jako spíše neatraktivní. Jak uvádí autoři, někdy také vydělávali víc než jejich průměrní či atraktivní kolegové, přičemž nelze říci, kdo je na tom lépe. Existují tak velmi slabé důkazy pro existenci beauty premium. Naopak z výsledků studie vyplývá, že existuje spíše prémie pro velmi ošklivé lidi.

Slabou stránkou výzkumu může být, že hodnocení vzhledu lidmi může být subjektivní, avšak jak uvádí autoři, hodnocení vzhledu lidmi je obvykle vysoce korelováno s ratingem počítače, který jej vytváří například podle souměrnosti obličeje. Kanazawa a Still upozorňují na to, že při určování mzdy hraje – kromě pracovních zkušeností, vzdělání a dovedností – velkou roli také ryze osobnostní faktory, anebo to, jak zdravě či inteligentně lidé vypadají. A na tom se vzhled pracovníka přirozeně projevuje. To se však velmi obtížně měří.

The beauty premium: Proč mají krásní lidé vyšší mzdy?

Newsletter