Třetí ministerstvo pro Havlíčka?

Zdroj: Facebook Karel Havlíček

Řečeno bez obalu, jím požadované navýšení zapojení „domácího průmyslu“ může být jen průhledná záminka, jak fakticky zvýhodnit jednoho ze soutěžících. A shodou náhod toho, kdo má podporu prezidenta Zemana a zbrojaře Strnada.

Soutěž na pásová bojová vozidla, kterou vláda zahájila před více než dvěma roky, by v létě měla dospět do cíle výběrem vítězného uchazeče. Je potřeba zdůraznit, že tato vozidla naše armáda nutně potřebuje. Dlouho se zdálo, že všechno jde podle plánu a Česko se vyhne mezinárodní ostudě, která se s podobnými tendry v minulosti objevovala. Pak se do hry vložil prezident republiky a jemu věrní lidé.

O co konkrétně jde? Na podzim minulého roku na Pražském hradě podepsal jeden z uchazečů, německá společnost Rheinmetall Landsysteme, memorandum s českým holdingem Czechoslovak Group (CSG) o případném založení společného podniku. Miloš Zeman zjevně vyšel vstříc Jaroslavu Strnadovi, zakladateli CSG, který jeho politickou kariéru štědře podporoval. Potíž je v tom, že tím vrhl stín na regulérnost celého tendru a vzbudil znepokojení u dalších dvou uchazečů, společnosti GDELS a BAE Systems. Znepokojení to bylo rozhodně oprávněné. Proč by při nejdražší zakázce v dějinách české armády měl mít jeden ze soupeřů výhodu v podobě nepřímé podpory prezidenta, jenž, jak známo, má na vládu Andreje Babiše velký vliv?

Uplynulo pár týdnů a Rheinmetall napsal premiérovi dopis, v němž fakticky – i když pochopitelně nikoliv právně – navrhl změnu pravidel probíhajícího tendru. Dopis je veřejně dostupný. Navrhnul v něm taktiku, která mu pomohla získat obdobnou zakázku pro své obrněnce Lynx v Maďarsku. Tam se vláda zavázala vytvořit v přepočtu za skoro 4.5 miliardy korun továrnu, kde se vozidla budou montovat. Namísto toho, aby premiér Babiš nabídku německé firmy zdvořile odmítl, postoupil dopis svému vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi, jenž je znám nejen velkou loajalitou ke svému šéfovi, ale také blízkostí k Hradu. A okamžitě se dostavily výsledky: k mimořádnému údivu expertů na vyzbrojování na ministerstvu obrany začal Havlíček ze své pozice ministra průmyslu a obchodu prosazovat přesně ty změny, se kterými přišel politicko-zbrojařský trojspolek Zeman-Strnad-Rheinmetall. Požaduje, aby se do výroby zapojil český průmysl v podílu vyšším než 40 % a aby se výroba inspirovala Maďarskem.

Je pozoruhodné, že se Havlíček do procesu celého tendru zapojil ve chvíli, kdy celý tendr probíhá. Jím řízené ministerstvo v roce zahájení tendru (2018) žádné zásadní připomínky nemělo, jenže v té době ho řídila Marta Nováková. Nyní Havlíček využil příležitosti, kdy jde na vládu otázka změn financování a harmonogramu tendru, a svými návrhy chce celý proces od základu změnit. Skoro se zdá, že si chce k průmyslu a dopravě přidat další resort – obranu.

Řečeno bez obalu, jím požadované navýšení zapojení „domácího průmyslu“ může být jen průhledná záminka, jak fakticky zvýhodnit jednoho ze soutěžících. A shodou náhod toho, kdo má podporu prezidenta Zemana a zbrojaře Strnada.

A jak je to se zapojením domácí výroby doopravdy? U nás je jen omezené množství firem, které se na výrobě a servisu nových obrněnců mohou podílet a jsou schopné vyprodukovat konkurenceschopné komponenty. Číslo 40 procent, uvedené v tendru, je z tohoto pohledu příliš vysoké, ne nízké, jak tvrdí ministr Havlíček. Aby ho bylo docíleno, bude muset (jakákoliv) vítězná firma přistoupit na řadu „kreativních“ účetních a dodavatelských operací tak, aby bylo možné aspoň s trochu vážnou tváří tvrdit, že hodnota vzniká v Česku.

Pokud by se přistoupilo na Havlíčkovy podmínky, vznikla by v Česku na zelené louce hala, kde by byla vozidla formálně montována a která by po ukončení zakázky mohla potichu reznout. Ministerstvo obrany má pravdu, když říká, že mnohem lepší než budovat něco nového na základě politické objednávky, a ještě se o výrobu dělit s Maďary, je do výroby bojových vozidel pěchoty zapojit státní podnik VOP CZ v Šenově u Nového Jičína. Ten nutně potřebuje rozsáhlou modernizaci a podíl na výrobě a opravách by ho mohl významně pozvednout. Cílené budování přidané hodnoty ve strategických odvětvích je důležité, což by měla mít vláda na paměti víc než snahu vyhovět přátelům Miloše Zemana.

Existuje alternativní výklad Havlíčkova snažení. Možná jde jen o pokus zajistit, aby tato vláda nemusela o vítězi drahého tendru rozhodovat těsně před volbami. V takové případě by však pro pověst České republiky v mezinárodní komunitě bylo lepší, kdyby vláda podmínky neměnila a tendr nerušila, ale prostě ho jen nechala běžet dál až do mandátu vlády příští.