Tuzemský průmysl v květnu zvolnil, přesto růst pokračuje tažen novými zakázkami

Tuzemská průmyslová produkce v květnu meziročně vzrostla o reálná 2,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,0 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 8,7 %.

Květen 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 1,5 %.

K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst o 11,9 %), výroba pryžových a plastových výrobků a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Průmyslová produkce naopak klesla v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, těžba a dobývání a výroba potravinářských výrobků.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v květnu 2014 meziročně vzrostly o 6,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 10,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,1 %.

Hodnota nových zakázek v květnu 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 8,7 %. „Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 14,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 1,4 %,“ uvedl ČSÚ. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Nové zakázky klesly v odvětvích výroba strojů a zařízení, výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků a výroba oděvů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v květnu 2014 meziročně zvýšil o 1,6 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v květnu 2014 meziročně vzrostla o 1,5 % a činila 28 872 Kč.

Newsletter