Udržet cenovou stabilitu a podpořit růst

Zdroj: Depositphotos

V posledních dnech jsem měl možnost mluvit se dvěma bývalými členy bankovní rady ČNB. Oba se shodli, že aktuální kolo boje s inflací jsme vyhráli. Pozornost se teď obrátí k tomu, jak nastartovat růst.

A právě to se může ukázat jako kámen úrazu. Fiskální politika prostor pro expanzi nemá, fiskální impuls bude letos naopak záporný. Měnová politika se ponese v duchu snižování sazeb, určitě se ale nedostaneme na nulu. Snižování bude postupné, i s ohledem na perzistenci inflace zejména v sektoru služeb. Pozice mírně za křivkou zůstane, navíc vzniká otázka, kam až úroky klesnou s ohledem na debaty o neutrální úrokové sazbě. Vše pak můžeme uzavřít nejistotou kolem zahraničního dění ve vztahu k obchodní provázanosti, zejména s Německem.

To vše jsou aspekty, které sehrají roli při formování letošního výkonu domácího hospodářství. ČNB po ekonomickém poklesu z loňského roku očekává pozvolnou obnovu růstu. Mělo by však jít o velmi mírný růst, který by měl postupně sílit především ve druhé polovině roku. Pozitivně by k růstu měla přispět obnova spotřeby, investice, stejně tak i zahraniční poptávka. Záporný příspěvek by měl doručit pokles zásob.

Tento výhled na dnešní tiskové konferenci potvrdil guvernér ČNB Aleš Michl. Dosavadní vývoj potvrzuje vyznění prognózy, s výjimkou inflace, která klesla mnohem více, než centrální banka čekala. I přesto se bankovní rada rozhodla, že úroky sníží o dalších 50 bodů, a nikoliv o 75, o čemž se jistou dobu spekulovalo.

Zdroj: ČNB

Dnešnímu rozhodnutí nahrává několik faktorů. Pokračující dezinflace, ze které však vidíme perzistenci cenového růstu v segmentu služeb. Dále nad očekávání prognózy slabší koruna, jejíž kurz odpovídá ekvivalentu snížení sazeb o více než čtvrt procentního bodu. A nakonec i výhled zahraničních sazeb, které budou pravděpodobně sníženy později a méně, než trh očekával ještě na začátku roku.

Záznam online komentáře k rozhodnutí ČNB ve spolupráci se společností XTB

I přesto, že ČNB dnes nedoručila žádné překvapení, komentář guvernéra Michla podpořil posílení kurzu koruny. Konkrétně šlo o výrok, že výhled sazeb bude ve výsledku vyšší na celém prognózovaném horizontu, než co ukázal základní scénář únorové prognózy. Ta pracuje s postupným poklesem úroků pod 3 % na konci letošního roku a k 2,5 % ve druhém čtvrtletí roku 2025. Pozitivně mohlo korunu ovlivnit i to, že centrální banka může snižování sazeb kdykoliv zastavit, i v kontextu toho, že by nerada viděla další oslabení kurzu.

Michlův komentář podpořila i debata o neutrální sazbě, která by se podle něj mohla nacházet výše, než bylo doposud očekáváno, tj. kolem 3 %. Více budeme vědět až v květnové prognóze. Pro trh bude klíčová nejen úroveň neutrální sazby, ale i rychlost posunu sazeb k této hodnotě, případně zda bychom se měli dostat i pod ni. To však určí až další data, především vývoj inflace a růst domácí ekonomiky vzhledem k potenciálu.

Zdroj: ČNB

Zdroj: ČNB, Bloomberg, Reuters

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter