Unipetrol dosáhl nejlepší výsledek hospodaření v historii

Petrochemická skupina Unipetrol dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2015 vůbec nejlepšího výsledku ve své historii. Pomohly zejména velmi vysoké rafinérské marže v porovnání s naopak velmi nízkými před rokem i vyšší prodané objemy v rafinérii po získání nových kapacit od Eni.

Unipetrol dosáhl nejlepšího kvartálního výsledku na úrovni provozního zisku EBITDA LIFO s výsledkem 3,690 miliardy korun po 967 milionech korun před rokem a 3,111 miliardy korun v první letošní čtvrtině roku. Na úrovni EBITDA zlepšil Unipetrol výsledek z 1,106 na 4,298 miliardy korun meziročně při 2,897 mld. Kč v první čtvrtině roku, čistý zisk Unipetrolu pak vylétl meziročně z 346 na 2,978 miliardy korun po 1,995 mld. Kč v letošním prvním čtvrtletí. Celkové tržby stouply meziročně o procento na 32,523 miliardy korun proti 23,975 miliardy korun v prvním letošním čtvrtletí.

mil. Kč 2Q 15 2Q 15 kons. 2Q 14 Meziroční změna
Tržby 32 523 33 458 32 440 0,3%
EBITDA 4 567 4 352 -3 540 N/A
EBIT 4 071 3 835 -4 172 N/A
Čistý zisk 3 277 3 086 -3 490 N/A

Mezi pozitivními faktory, které pomohly k výsledkům, Unipetrol jmenuje zejména velmi vysoké rafinérské marže v porovnání s velice nízkými úrovněmi ve druhém loňském čtvrtletí, což je i pokračováním z prvního letošního čtvrtletí a dále rekordně vysoké petrochemické marže. Obě byly dle Unipetrolu podpořeny významně nižší cenou ropy a velmi dobrou tržní poptávkou.

Tím, že Unipetrol získal od Eni nové rafinérské kapacity, narostly prodejní objemy o 29 procent a Unipetrol považuje za důležité, že si potvrdil svou schopnost takto vyšší objem na trhu umístit, tedy prodat. Nikoli meziročně ale mezikvartálně vyšší ceny ropy pak přinesly pozitivní LIFO efekt ve výši 608 milionů korun a odpisy a amortizace ve výši 496 mil. Kč znamenají provozní zisk EBIT ve výši 3,802 miliardy korun.

„Výroba a obchod Unipetrolu dokonale využily vysokých petrochemických a rafinérských marží na trhu. Po dokončení akvizice podílu společnosti ENI v České rafinérské se nám podařilo navýšit využití rafinérských kapacit až na úroveň 95 procent a zvýšenou produkci prodat na trhu v České republice i v zahraničí,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski.

„Výsledky hodnotíme neutrálně až mírně pozitivně, jelikož takto rekordní čtvrtletí se v podstatě očekávalo. V tuto chvíli jsou dobrou zprávou vysoké marže (rafinérská marže stoupla z 0,5 USD za barel ve 2. čtvrtletí loňského roku na 5,3 USD za barel letos, petrochemická marže meziročně vzrostla o 39 % na 871 EUR za tunu), dlouhodoběji i nárůst objemů zpracované ropy díky dokončené akvizici České rafinérské, což se projevilo i v nárůstech prodejních objemů – ve 2. čtvrtletí meziročně o 29 %. Solidní tržní poptávka po rafinérských produktech by měla dále podporovat příjmy společnosti,“ komentuje výsledky analytička skupiny Roklen Lenka Dvořáková Švejdová.

Segmenty

Segment downstream (kombinace rafinérie a petrochemie) zakončil čtvrtletí s rekordně vysokým provozním ziskem EBITDA LIFO ve výši 3,910 miliardy korun, kde se při očištění o jednorázové položky jedná o zlepšení o 2,738 miliardy korun proti druhému loňskému čtvrtletí. Maloobchodní segment skončil s kladným příspěvkem 122 milionů korun. To je meziroční zlepšení o tři miliony korun.

Rafinérii charakterizoval nárůst objemu zpracované ropy o 39 % meziročně na úroveň 1 845 tis. tun vlivem právě uvedené meziročně vyšší rafinérské kapacity. Unipetrol provozuje rafinérské kapacity, které dříve náležely Eni, od května tohoto roku. Tomu odpovídá růst využití rafinérských kapacit 5 p.b. meziročně na vysokých 95 % díky dobré tržní poptávce po rafinérských produktech a vysokým maržím. Prodejní objemy meziročně stouply o 29 % na 1 457 tis. tun.

U petrochemie Unipetrol hovoří o vysoké míře využití etylénové jednotky, kterou ale na nižších 89 % seslala výrobní omezení z června. Prodeje hodnotí Unipetrol jako relativně stabilní na úrovni 442 tis. tun. „Přetrvává velmi vysoká tržní poptávka po polymerech vlivem příznivého vývoje HDP, omezených dovozů a vyšších vývozů z Evropy (slabý kurz eura vůči dolaru a nízká cena ropy) a neplánované odstávky některých evropských hráčů,“ uvedl také Unipetrol.

U maloobchodu, tedy prodejů paliv a doprovodné nabídky zboží a služeb, Unipetrol zvýšil meziročně prodané objemy paliv o 15 milionů korun a o dalších 15 milionů korun u doprovodné nabídky. Nižší marže zejména u benzínu ale naopak Unipetrolu ubrala 13 milionů korun.

Výhled

Pro letošní rok Unipetrol očekává stabilizaci ceny ropy na současných úrovních. Uvádí také, že letošní třetí čtvrtletí je prvním celým čtvrtletím, kdy bude provozovat 100 procent rafinérských kapacit (8,7 mil. tun/rok) v České rafinérské. Bude to podle ní znamenat další významný nárůst prodejů rafinérských produktů.

Firma uvedla, že na žádné z hlavních výrobních jednotek není ve třetím čtvrtletí naplánovaná odstávka kvůli údržbě. Toto pondělí ale opětovně odstavila část etylénové jednotky v Záluží v Litvínově. Jednotka se do plného provozu vrátí do soboty 25. července. Celkový dopad odstávky na celoroční provozní zisk EBITDA Unipetrol odhaduje na 120 milionů Kč, spolu s nedávnou odstávkou celé jednotky to bude přibližně 270 milionů korun.

Komentář

„Akcie mohou na výsledky reagovat ještě mírným růstem, již před výsledky však výrazně posílily, právě v očekávání rekordního čtvrtletí. Od začátku roku přidal titul již více než 40 %. Dalším motorem růstu mohou být spekulace o výplatě dividendy, jelikož společnost má silnou finanční pozici – na konci čtvrtletí činila čistá hotovost 3,03 miliardy Kč, celkový nerozdělený zisk z minulých období činil ke konci čtvrtletí 14,99 miliard Kč. Společnost má tak teoreticky kapacitu vyplatit až 77 Kč na akcii, pokud by se rozhodla vyplatit celý nerozdělený zisk, což je ovšem v této výši silně nepravděpodobné. Změna v dividendové politice se má projednávat v druhé polovině tohoto roku, v tuto chvíli se však výplata dividendy navzdory silným výsledkům jeví jako spíše nepravděpodobná, především kvůli plánovaným investicím do modernizace rafinérie a nepředvídatelnému makroekonomickému prostředí, čímž argumentoval na poslední valné hromadě sám management,“ říká analytička Lenka Dvořáková Švejdová.

Společnost Unipetrol vyplatila dividendu naposledy za rok 2007 a management se zdráhal i na poslední valné hromadě letos v červnu, kdy zamítl návrh na vyplacení dividendy ze strany minoritního akcionáře – Paulinino Limited, za kterou stojí česko-slovenská finanční skupina J&T a která v Unipetrolu drží 23,7% podíl. Většinový podíl (ve výši 63 %) drží polská skupina PKN Orlen.

Newsletter