Evropské i americké výnosy rostou. Euro je proti dolaru ve ztrátě, obchoduje se pod 1,0900 EURUSD. Měny regionu jsou v mírné ztrátě. Koruna se obchoduje nad 24,80 za euro.

Úspěchy českého crowdfundingu

Zdroj: Depositphotos

Platforma Fundlift má za sebou více jak pětileté působení na trhu investičního crowdfundingu. S tím je spojeno větší množství splacených kampaní, jejichž investiční horizont byl v řádu tří či čtyř let. Za první polovinu roku 2021 bylo kompletně či částečně splaceno 5 emisí, jejichž vybrané příběhy přiblížíme v následujících řádcích.

RIGHT POWER a.s.

RIGHT POWER a.s. je významný energetický hráč v regionu střední Evropy, který na Fundliftu získal od investorů 3,4 mil. Kč. Na oplátku jim byl nabídnut čtyřletý bond s úrokovou sazbou 7,0 % p.a. Tato nabídka oslovila přes 130 investorů, kteří po více jak 3 roky získávali úrok z půjčené částky. Na konci května tohoto roku se společnost rozhodla využít možnosti předčasného splacení a svoje závazky splatila dříve. Důvodem byla mimo jiné další objemově větší kampaň na Fundliftu, která bude spuštěna během pár dní.

Sushi Time

Společnost Optiform s.r.o. provozující gastronomický řetězec Sushi Time disponuje sítí fast-casual bister a kiosků. V minulém roce byla stejně jako mnohé ostatní restaurace poznamenána pandemií covid-19, kdy na několik týdnů musela významně omezit svoje služby. V kontextu situace a blížící se splatnosti dluhopisů v hodnotě 6 mil. Kč požádala investory o prodloužení splatnosti o jeden rok při zachování vyplácení úrokové sazby v hodnotě 6,0 % p.a. Větší polovina investorů na tuto nabídku přistoupila a realizovala další rok výnosové příjmy. V červnu společnost dokázala již řádně splatit celou emisi.

Retailys.com s.r.o.

Společnosti Retailys.com s.r.o. pomohli investoři z Fundliftu prakticky v prvních krocích její úspěšné cesty, kdy poskytli 8,7 mil. Kč výměnou za investiční konvertibilní certifikáty. Jejich splatnost byla určena do druhé poloviny roku 2021, nicméně díky intenzivním vyjednáváním s jednotlivými investory ohledně další spolupráce a získání podílu ve společnosti bylo velké množství investorů uspokojeno tímto způsobem. Zbylá, nesouhlasící část investorů, byla vyplacena a realizovala výnos 10 % p.a.

ZEBRA GROUP s.r.o.  

Společnost ZEBRA GROUP s.r.o. emitovala na konci roku 2017 tříleté dluhopisy s úrokovým výnosem 8,0 % p.a. Firma soustřeďující se na vývoj a vlastní výrobu víceúčelových užitkových vozidel získala od investorů na Fundliftu částku 8 mil. Kč. Během tříletého úrokového období nenastal žádný významný problém se splácením úrokových plateb a investoři realizovali celkový hrubý výnos ve výši skoro 2 mil. Kč. S blížící se splatností na konci minulého roku společnost požádala investory o posečkání v platbě poloviny nominální částky a dokázala tudíž v termínu splatit 4 mil. Kč. Druhá polovina emise byla připsána investorům na konci března tohoto roku.

 

„Vedle zmíněných úspěšných kampaní společnosti samozřejmě řeší i jiné nestandardní situace, kdy je problémem neschopnost dostát včas svým závazkům,“ doplnila CEO Fundliftu Tereza Bartoňová. „Nicméně za poslední půl rok se hromadí velké množství emisí, které přinesly investorům hezké zhodnocení a ty si zaslouží být zmíněny,“ uzavřela.

Fundlift je investment-crowdfundingová platforma. Efektivně propojuje investory a projekty s ambicí růst. Nadějným firmám poskytuje nový způsob, jak získat financování, napojení na investory a cenný marketingový kanál.

Newsletter