Viola Fintech jako stamilionový průkopník fintegrace

Izraelská technologická investiční skupina Viola spouští nový nezávislý venture kapitálový fond zacílený na fintech startupy z celého světa. Fond dostal název Viola FinTech a počáteční kapitál 100 milionů dolarů, který ale bude postupně narůstat až na 120 – 150 milionů dolarů. Fond je zaštítěný globálními bankami, pojišťovacími společnostmi a asset managementy ze Severní Ameriky, Evropy, jihozápadní Asie, Pacifiku a Izraele, a to včetně Scotiabank, The Travelers Companies, Inc a Bank Hapoalim.

Viola FinTech popisuje svou misi jako „přemostění mezery mezi světem finančních institucí a světem inovativních startupů“. Fond bude úzce spolupracovat se svými investory, aby urychlil „fintegraci“, která je definovaná jako implementace a adaptace inovativních řešení finančními institucemi. Zároveň bude také vést startupy, aby se snáz začlenily do regulačního a korporačního prostředí.

Členové týmu venture kapitálového fondu mají původ u významných pozic bankovnictví, podnikání a investic: Prof. Daniel Tsiddon, zakladatel a generální partner, byl dříve zástupce výkonného ředitele banky Leumi (druhá největší izraelská banka), ale také bývalý předseda Leumi Partners, investičního orgánu banky. Dalším z generálních partnerů je Tomer Michaeli, který je spoluzakladatelem FundBox (lídr malopodnikatelských úvěrových a platebních řešení s tržbami v desítkách milionů dolarů). Posledním z nich je Avi Zeevi, který se pohybuje v oblasti fintechu již 35 let a je spoluzakladatelem Viola Group i předsedou investiční komise fintech fondu.  

Na jaké stádium a velikost investicí se fond zaměřuje?

Jedná se fond, který obvykle investuje do stádií A+ (pokud již do společnosti investovala jiná venture kapitálová firma, investuje většinou do stádia A a B). Velikost prvotní investice se obecně pohybuje mezi 3 až 7 miliony dolarů.

Do kterých oblastí fintechu plánují investovat?

Fond plánuje cílit na oblasti, které jsou zralé na narušení technologiemi a zároveň jsou neefektivní kvůli přemíře regulací, prostředníkům a manuálním procesům. Mezi takové oblasti patří:

  • Spouštění digitálních služeb finančními institucemi
  • Management majetku a aktiv
  • Získávání zákazníků pomocí množství kanálů a inovace umělé inteligence
  • Finanční služby pro malé a střední podniky (pojištění, směna, půjčky, investice…)
  • Vytváření likvidity v nelikvidních aktivech (komerční nemovitosti apod.)
  • Pojištění – speciální datové platformy a záruky používání alternativních zdrojů dat
  • Regtech: aplikování umělé inteligence na automatizování regulatorních procesů ve finančních organizacích

Pokud jde o geografickou specifiku, kde vidí společnost nejvíce fintech příležitostí?

Jako globální fond vidí příležitosti všude. Zaměří se ale na Izrael, Evropskou unii a Spojené státy americké.

Která světová fintech centra si podle Viola FinTech vedou nejlépe?

 „Fintech má množství center po celém světě, takže je těžké určit, které je to nejlepší. Hlavní centra jsou určitě New York, Sanfranciský záliv, ale také Londýn a Tel Aviv. Také v Paříži jsou skvělé společnosti a nedá se popřít, že se rodí neskutečné věci ve vícero městech Evropy,“ uvedla společnost.

 „Věříme, že status Izraele jako fintech mocnosti pochází ze správného poměru podnikatelské kultury, ekosystému financování a odkazu úspěchu ve fintechu, což podle nás vedlo k tomu, že si globální a významní institucionální investoři vybrali zaštiťovat tento fond.“

Newsletter