Euru se podařilo umazat část dnešních ztrát. Kurz se drží pod 1,0850 EURUSD. Koruna po krátkém oslabení nad 25,45 za euro, smazala ztráty pod 25,40 za euro.

Volný obchod vede k prosperitě. EU je opět pozadu

Zdroj: Depositphotos

Ekonomové se často na spoustě věcech a interpretacích neshodnou. Ale u prospěšnosti volného obchodu můžeme najít vcelku vzácnou shodu napříč ekonomickými školami, názorovými spektry a dalším. Z tohoto pohledu je obchodní dohoda mezi EFTA a Indií důležitým krokem. Když se podíváme na obrovské a nesporné přínosy uvolnění obchodu v rámci zemí EU díky Schengenskému prostoru v posledních dekádách, tak je nepochopitelné, že se o podobné rozšíření volného obchodu více nesnažíme i za hranicemi EU.

Volný obchod a snižování bariér obchodu jako jsou cla, kvóty a dalších typů regulací vede k usnadnění přístupu na trhy, snížení cen, nákladů a zvýšení efektivity, což vede k akceleraci ekonomického růstu, posílení technologického pokroku a mezinárodní spolupráce, růstu zaměstnanosti a mezd. Těží z toho jak podnikatelský sektor, který má více příležitostí, ale také i běžné domácnosti, které se mohou těšit růstu zaměstnanosti, většímu výběru zboží a služeb a zpravidla i nižších cen a vyšší kvality díky efektivnějšímu fungování globální ekonomiky.

Volný obchod má vliv na kultivaci mezinárodních vztahů, což může mít přesah i do dnes velmi aktuálních otázek bezpečnosti. Byl to Frédéric Bastiat, který řekl „Pokud nepřekračuje hranice zboží, budou ji překračovat vojáci.“ Poukazoval právě na to, že mezinárodní obchod utužuje vztahy mezi jednotlivými státy, které mají velmi malou motivaci vstoupit do války s obchodními partnery, protože by se připravily o přínos ze vzájemného obchodu.

To samozřejmě platí i o dohodu EFTA s Indií, která povede k snížení bariér mezinárodního obchodu. Země EFTA jistě ocení snadnější přístup k obrovské a rychle rostoucí ekonomice, kterou Indie je. Pro podniky v zemích EFTA se otevře obrovský trh, kam bude snadnější dodávat zboží a služby, což se velmi pozitivně odrazí na životní úrovni obyvatel a růstu tamní ekonomiky. Vedle toho, že je indický trh obrovský je důležité zmínit tamní střední a vyšší vrstvu obyvatel, která v posledních letech bohatne. Má proto zájem i o luxusní zboží ze Švýcarska a dalších zemí EFTA.

Z pohledu Indie se jedná o strategický krok směrem k užší spoluprací s Evropou, která stále patří mezi nejbohatší regiony na světe. Indie tímto posiluje svou pozici jako na globálním poli. Indické podniky ocení možnost diverzifikace na další trhy a omezení závislosti na současných obchodních partnerech.

Diskuse mezi EU a Indií ohledně uvolnění pravidel vzájemného obchodu probíhají už několik let. Ohledně tempa těchto rozhovorů si můžeme udělat obrázek, když vidíme, že EFTA se s Indií už dohodla a Velká Británie se zřejmě dohodne ještě letos.

Umím si představit, že se zástupci EU budou odvolávat na neshody ve standardech kvality, ochraně životního prostředí, zemědělské dotační politiky, duševního vlastnictví a samozřejmě v dalších oblastech. Zdůrazněme, že například Švýcarsko se s Indií na standardech a pravidlech domluvilo. To může být dáno tím, že EFTA má lepší vyjednavače, rozumnější požadavky, nebo tedy alespoň ryzí zájem na uzavření podobné dohody.

EU z tohoto pohledu působí jako protekcionistický celek, který pod vlivem řady zájmových skupin „brání“ domácí trh před zahraniční konkurencí. Vždyť jen celní sazebník EU má v současnosti téměř 1100 stran a 14 000 různých položek.

Z posledního vývoje v EU lze soudit, že volný obchod v globálním měřítku není prioritou EU. Ta naopak v posledních letech řeší, jak ochránit evropské podniky, které dodržují přísné zelené standardy, před zahraniční konkurencí. Jedny z nástrojů budou právě nové bariéry obchodu. Jestli něco v dalších dekádách povede k úpadku evropské ekonomiky, tak to budou právě bariéry volného obchodu.

Zdroj: EFTA, EU, Bloomberg, Reuters

Text byl původně napsán pro Novinky.cz

Newsletter