Výsledky KB: Potvrdí dividendu nejméně 310 Kč za akcii?

Domácí výsledková sezóna za 3. čtvrtletí pokračuje, tento týden je ve znamení bank. Ve čtvrtek před otevřením trhu zveřejní své výsledky Komerční banka, následovat bude v pátek Erste Bank. Oběma bankám škodí prostředí nízkých sazeb, které ukrajuje z tržeb, obě by však měly tržit ze stále velmi nízkých nákladů na riziko. Třetí čtvrtletí by tak mělo potvrdit solidní schopnost obou bankovních institucí generovat kapitál a jejich ziskovost by měla být na velmi podobné úrovni jako v 1. pololetí tohoto roku. Co konkrétně přinesou čtvrtletní výsledky první instituce v řadě (dle kalendáře zveřejňování), tedy Komerční banky?

Jak již bylo zmíněno, nízké úroky se negativně odrážejí v čistých úrokových maržích i úrokových výnosech. Za 3. čtvrtletí se očekává meziroční pokles čistých úrokových výnosů o 1,5 % (nutno poznamenat, že pro porovnávání používáme čísla z 2014 upravená o účetní dopad dekonsolidace Transformovaného fondu, ke které došlo od 1. ledna 2015).

v mil. Kč 3Q 2015 Roklen 3Q kons* 3Q 2014 ** Očekávaná meziroční změna (vůči konsensu)
Čisté úrokové výnosy 5 178 5 109 5 185 -1,5%
Čistý výnos z poplatků a provizí 1 685 1 707 1 733 -1,5%
Čistý zisk z finančních operací + ostatní 615 608 670 -9,3%
Čisté provozní výnosy celkem 7 479 7 425 7 588 -2,1%
Provozní náklady celkem -3 265 -3 238 -3 255 -0,5%
Provozní zisk 4 214 4 187 4 333 -3,4%
Náklady na riziko -166 -180 -305 -41,0%
Zisk před zdaněním 4 096 4 053 4 076 -0,6%
Čistý zisk (včetně minoritních podílů) 3 387 3 409 3 358 1,5%
Čistý zisk po odečtení (minoritních podílů) 3 289 3 316 3 268 1,5%

* Konsensus odhadů od KB, sestavený z předpovědí 17 přispívajících analytiků, včetně Roklenu

** Upravené o dopad dekonsolidace Transformovaného fondu

Co se týče výnosů z poplatků a provizí, třetí čtvrtletí je všeobecně slabší, než zbytek roku. Meziročně by navíc měly tyto výnosy poklesnout taktéž o 1,5 %.

Poslední složka provozních výnosů – čistý zisk z finančních operací – by již také neměl být tak silný, jako ve 3. čtvrtletí loňského roku a měl by spíše odpovídat hodnotám z 2. čtvrtletí 2015 – což meziročně znamená pokles o zhruba 9 %.

Celkově by provozní výnosy banky měly poklesnout o zhruba 2 % oproti loňskému 3. čtvrtletí. Provozní náklady by přitom měly zůstat stabilní. Důležité tak bude sledovat, jak se budou pohybovat náklady na riziko – rekordně nízké náklady na riziko totiž v poslední době byly jedním z mála motorů čistého zisku.

Úrovně z prvního pololetí tohoto roku (tedy 105 mil. Kč v 1. čtvrtletí a 6 mil. Kč v 2. čtvrtletí) by se neměly opakovat a náklady na riziko by se měly postupně posouvat výš. Naše předpoklady počítají s 166 mil. Kč ve 3. čtvrtletí, konsensus trhu předpokládá 180 mil. Kč. Čistý zisk banky po odečtení minoritních podílů očekáváme na úrovni 3,3 miliardy Kč, tedy o necelé procento výš než ve stejném období v loňském roce. Konsensus trhu počítá s nárůstem čistého zisku o 1,5 %. 

Celkově by měly zůstat výnosy v roce 2015 oproti 2014 stabilní, stejně tak čistý zisk. Proto očekáváme, že by se dividenda ze zisku 2015 měla pohybovat alespoň na předchozí úrovni 310 Kč za akcii. Sledované budou také komentáře ohledně výhledu pro rok 2016. Komerční banka by měla čelit i nadále nízkým sazbám a tlaku na tržby, náklady na riziko by měly dál růst. Tyto negativní efekty by měly být zmírněny snížením příspěvku do Fondu pojištění vkladů – legislativa umožňující snížení příspěvku však zatím nebyla schválena, schválení se očekává do konce tohoto roku. V tuto chvíli vidíme kapacitu banky udržet dividendu alespoň na 310 Kč za akcii i co se týče výplaty ze zisku roku 2016.

Newsletter